Editorialautor/ka: archiv F 

Editorial

Vít Kouřil


Naše zvířecí bližní ozubená kola efektivity, odosobnělosti a lhostejnosti.


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

téma tohoto čísla sice náš časopis provází už více než čtvrtstoletí, ale vzhledem k jeho čím dál robustnější povaze jej opět ohledáváme podrobněji. Tentokrát jsme utrpení zvířat nesledovali primárně ve velkochovech, ale na kožešinových farmách, v množírnách, laboratořích či malochovech. Všude tam drtí naše zvířecí bližní ozubená kola efektivity, odosobnělosti a lhostejnosti. Umíme je zatím tu a tam zpomalit, nikoli však zastavit.

Vedle tematických článků vám obzvláště doporučuji kauzu o kácení stromů v Bělověžském pralese od Martiny Duškové, zamyšlení Veroniky Kickové nad povrchností současného hudebního folkloru nebo rozhovor s nestorem české filosofie Erazimem Kohákem, s nímž jsme hovořili opět po deseti letech. Co podle něj můžeme proti devastaci přírody dělat? „Vychovávat. Jinak se nad to nedostaneme. Investovat do našich mladých lidí, opravdu jim dát všechno, co můžeme. Ukazovat studentům zázrak přírody a s ním spojenou dvojí hodnotu úcty a lásky. Nakonec nic důležitějšího nemůžeme dát.“

V příštím čísle vás mimo jiné bude čekat reportáž o tanzanských Masajích, rozhovor se socioložkou Hanou Librovou nebo rozbor Daniela Vondrouše, jak si v ekologickém ohledu vedly parlamentní strany během končícího volebního období. Doufám, že vám pomůže v orientaci, koho před navýsost důležitými říjnovými volbami ne/volit.

A abych nezapomněl: během září a října se s námi můžete setkat na řadě akcí, například na Veggie Náplavce, festivalu Země na talíři, LITRu, Festivalu Evolution, Tabooku, Vegetariánském festivalu nebo Brněnském biojarmarku. A po letní pauze i na diskusních večerech ve Třech ocáscích. Těšíme se na setkání.

Za veškerou přízeň děkuje a hřejivé pozdní léto přeje

Vít Kouři
[26. srpna 2017]