Občanský kalendářautor/ka: archiv F 

Občanský kalendář

Simona Horká


Na této dvoustraně tradičně přinášíme přehled přednášek, workshopů, festivalů, exkurzí a dalších akcí, které byste si měli poznačit do svého diáře či online kalendáře. Neopomíjíme ani aktuální výzvy, kampaně a petice související s životním prostředím a lidskými právy.


Akce

foto: archiv F

Petice a kampaně

·      Darujte kus přírody. Udělejte radost svým blízkým i přírodě. V Novém pralese na Ještědském hřebeni v severních Čechách se díky darům uskuteční výsadba sazenic původních dřevin, jejich ochrana proti okusu zvěří a také rozšíření projektu o další pozemky. Vykoupeno bylo zatím 35 hektarů a vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin. Pod záštitou sdružení Čmelák, více na www.novyprales.cz.

·      Dárek pro přírodu. Darovací listiny nabízí i Arnika — vysazení stromu, adopce květiny na louce, čistá řeka, záchrana aleje a mnohé další. Více na www.darekproprirodu.cz.

·      Vznik LETS Vysočina. LETS je zkratka pro Místní výměnný obchodní systém (anglicky Local Exchange Trading System), systém směny mimo oficiální měnu. Na Vysočině vzniká s cílem propojit lidi, výměnu produktů, zkušenosti či inspirací a ve snaze podpořit vybudování a tmelení lokální komunity, kde se může rozvinout základní filosofie života: dávám, přijímám, dělím se a z toho žiji. Lokální měnou je DRN, základnou Třešť. Více na www.lets-vysocina.cz.

zdroj: lets-vysocina.cz/vymeny

·      Lithium férově. V České republice jsou zřejmě největší evropské zásoby lithia a stát počítá s těžbou, která by mohla v případě správně nastavených podmínek pomoci Ústeckému a Karlovarskému kraji v cestě od špinavé povrchové těžby uhlí ke zpracovatelskému průmyslu s novými technologiemi. Petice vyzývá zástupce politických stran, aby se poplatky z těžby lithia a povrchové těžby hnědého uhlí bezodkladně zvýšily na alespoň 10 % jeho tržní ceny. Více na www.greenpeace.cz a #LithiumFérově.

·      Zastavte útok na zelené plíce Země. Domorodé obyvatelstvo Amazonie je v ohrožení — jejich domov v deštném pralese se neustále ztrácí před očima. Vyzvěte OSN a jihoamerické vlády Brazílie, Ekvádoru, Peru a dalších zemí, aby destrukci nejrozsáhlejšího a druhově nejrozmanitějšího ekosystému planety zastavily. Více výzva Stop the Assault on Earth's Green Lung na www.rainforest-rescue.org.

foto: archiv F

Připravila Simona Horká. Tipy pište na simona.horka@hnutiduha.cz.
[19. listopadu 2017]