Sedmá generace

Active citizens fund

Active citizens fund

Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací

Název: Sedmá generace jako zabezpečený a propojený systém

Délka projektu: 12 měsíců, září 2022-srpen 2023

Cílem projektu je zabránit napadení jak obsahu časopisu, tak citlivých dat před hackerskými útoky a potenciální ztrátou. Mezi další cíle projektu patří vylepšení obsahu časopisu i efektivnější komunikace s předplatiteli. Těchto cílů dosáhneme:

– pečlivou analýzou dat, která máme k dispozici díky přístupům uživatelům na webové stránky a podcastové platformy

– propojením jednotlivých CRM systémů a doplněním všech dat ze současných souborů

– vylepšením mailingových služeb – transakčních emailů –

lepším zabezpečením webových stránek a hostingu včetně pravidelného backupu (zálohování)

Anotace projektu v AJ:

The project focuses mainly on strengthening the security of the organization’s content and data, which are located
in the online space. To improve the content and information about our users, it will also support better analysis of
data from websites, interconnection of database (CRM) systems and setting up transactional emails in emailing.
Only in that case everything can work as a well-connected unit, which will be protected from potential hacker
attacks.

Kontakt na zodpovědnou osobu: Simona Horká, sgenerace@hnutiduha.cz, +420 608 443 443

#Sodvahou proti hackerům a vstříc kyberbezpečnosti

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.