Sedmá generace

Active citizens fund

Active citizens fund

Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací

Název: Uživatelsky přístupná Sedmá generace/User-friendly Sedma generace

Délka projektu: 10 měsíců, září 2021-červen 2022

Cílem projektu je zefektivnit komunikaci s (potenciálními i stávajícími) předplatiteli a podporovateli Sedmé generace tak, abychom soustavně zvyšovali počet předplatitelů 7.G a posilovali tak naši soběstačnost. Tohoto cíle dosáhneme:

– novým eshopovým rozhraním na objednávku předplatného

– nastavením efektivní strategie komunikace se stávajícími i potenciálními předplatiteli (např. automatizace upomínek)

– zavedením služby odemykání jednotlivých článků

– vytvořením bezpečné a integrované databáze předplatitelů a podporovatelů Sedmé generace

– optimalizací webu tak, aby byl uživatelsky přístupnější

Výsledkem projektu bude uživatelsky přístupný web s moderním e-shopovým rozhraním nabízející široké spektrum služeb, efektivní komunikační strategie a bezpečná integrovaná databáze předplatitelů a podporovatelů 7.G.

Anotace projektu v AJ:

The website of Sedma generace (7.G), a non-profit organization which publishes a socio-ecological magazine, is dealing with serious shortcomings threatening the organization’s sustainability. The aim of this project is to make the communication with our subscribers and supporters (both current and potential) more effective so that we continuously increase their numbers and thus strengthen the self-sufficiency of 7.G. The result of the project will be a user-friendly website with a modern e-shop offering a wide range of services, effective communication strategy and a secure integrated database of our subscribers and supporters.

Kontakt na zodpovědnou osobu: Simona Horká, sgenerace@hnutiduha.cz, +420 608 443 443

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.