Sedmá generace

Pomozte vybudovat Centrální ptačník na Josefovských loukách

Mokřady z naší intenzivně obhospodařované krajiny rychle mizí – a s nimi i mokřadní ptáci, hmyz, obojživelníci. V České společnosti ornitologické (ČSO) naopak mokřady do krajiny vrací – v ptačích parcích pečují o vlhké louky, jinde aktivně zavlažují a budují nové tůně.

Foto: M. Polák

Zrovna nyní chystá ČSO velkou akci – na Josefovských loukách chtějí vyhloubit tzv. Centrální ptačník – soustavu velkých mělkých tůní s ostrůvky o celkové rozloze 3,1 hektarů. Přidají se k už stávajícímu Slavíkovskému ptačníku. A proč ptačník? Protože rybník je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů.

 

Podívejte se na video, které vám prozradí, jak taková impozantní změť vodních ploch může fungovat.

 

Jelikož se stavba ptačníku chystá již letos na podzim, máte nyní jedinečnou možnost jeho výstavbu podpořit s objednávkou předplatného časopisu Sedmá generace. Spolu s podporovateli ČSO se tak můžete zařadit mezi další dárce tohoto ojedinělého projektu, na který ještě musí organizace vybrat zhruba 100 tisíc korun. Každému dárci zašleme elektronický certifikát.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.