Sedmá generace

Sedmá generace 1/2001

Síla proutí

Síla proutí je malá. Tenká vrbová větvička bývá silná sotva centimetr. Síla proutí je i velká. Je to síla života, se kterou proutek koření a obráží, síla znemožňující nám prut přetrhnout či přelomit. A když do něj celí upachtění z lámání, kroucení a trhání kousneme ve snaze zdolat ho zuby – je to taky síla! Ochutnejte.

28. února 2001 /

Malé není vždy krásné

Murray Bookchin (1921) se po sedm desetiletí angažuje v levicové politice. Napsal přes dvacet knih, jejichž tematický záběr sahá od ekologie a filozofie přírody přes historii, urbanistiku až po levicové myšlení, zejména marxismu a anarchismu. Roku 1952 v rozsáhlém eseji „Problém chemikálií v potravinách“ varoval před chemizací zemědělství a životního prostředí. Tímto i dalšími texty pomáhal položit základy moderního radikálního ekologického hnutí. Podílel se na popularizaci organického zahradničení, diverzifikovaného zemědělství a dalších alternativ k chemizovanému zemědělství.

9. února 2001 /

Ponurá budoucnost těžebního průmyslu

Před takovými dvaceti lety patřilo těžbě nerostných surovin čestné postavení mezi klíčovými hospodářskými sektory. Důlní společnosti se řadily mezi pilíře ekonomiky a jejich ředitelé náleželi do vybraných kruhů kapitánů průmyslu. V prudce se měnícím světovém hospodářství posledních let ale rychle ztrácejí půdu pod nohama.

7. února 2001 /
Sedmá generace 4/2020 vyjde v 2. polovině srpna.