Sedmá generace

Sedmá generace 1/2001

Síla proutí

Síla proutí je i velká. Je to síla života, se kterou proutek koření a obráží, síla znemožňující nám prut přetrhnout či přelomit.

28. února 2001 /

Malé není vždy krásné

Murray Bookchin napsal přes dvacet knih, jejichž tematický záběr sahá od ekologie a filozofie přírody přes historii, urbanistiku až po levicové myšlení, zejména marxismu a anarchismu.

9. února 2001 /

Ponurá budoucnost těžebního průmyslu

Před takovými dvaceti lety patřilo těžbě nerostných surovin čestné postavení mezi klíčovými hospodářskými sektory. Důlní společnosti se řadily mezi pilíře ekonomiky a jejich ředitelé náleželi do vybraných kruhů kapitánů průmyslu. V prudce se měnícím světovém hospodářství posledních let ale rychle ztrácejí půdu pod nohama.

7. února 2001 /
Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.