Sedmá generace

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen Podmínky) upravují vztahy mezi zákazníkem (dále jen „Zákazník“) a společností Hnutí DUHA – Sedmá generace, která je provozovatelem veřejné sbírky (dále jen „Provozovatel“). Seznámení se s těmito Podmínkami a souhlas s nimi je podmínkou koupě zboží prostřednictvím e-shopu.

Provozovatel

Pobočný spolek Hnutí DUHA – Sedmá generace, IČ 75104091, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, je společností registrovanou Ministerstvem vnitra.

Finanční prostředky budou využity k pokrytí přímých nákladů na aktivity související s činností pobočného spolku, zejména vydávání časopisu. Část financí může být poskytnuta prostřednictvím daru i jiným organizacím, které také přispějí k naplnění vybraných cílů.

Ceny

Všechny ceny na www.sedmagenerace.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Zákazník sám při objednávce může zvolit i výši daru ke zboží, přičemž nákupní cena je daná prodejcem.

Nákupní cena je uvedena včetně DPH. Dar je od daně oproštěn podle Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Nejsme povinni evidovat tržby v rámci elektronické evidence tržeb, jelikož tržby z benefičního obchodu splňují kriterium pro drobnou vedlejší podnikatelskou činnost, která je u veřejně prospěšných poplatníků z EET vyloučena.

Objednání

Při objednávání musí zákazník uvést úplnou a platnou adresu, aktuální e-mail, telefonní číslo a zvolit způsob přepravy (příp. vybrat výdejní místo Zásilkovny) a způsob platby. Potvrzením a odesláním objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky.

Způsob platby

Při nákupu si zákazník vybere způsob platby: platbu převodem či platební kartou. Zboží bude odesláno až poté, co obdržíme platbu na náš bankovní účet. Elektronické evidenci tržeb nepodléhají tržby uskutečněné převodem z účtu na účet a také platební kartou, a to nejen online transakcí provedenou např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž platební kartou prostřednictvím platebních terminálů. Platba v hotovosti není možná. Pokud platbu neobdržíme do 14 dnů od provedení objednávky, bude automaticky stornována.

V případě, že zákazník objednává zboží, které není skladem, je možné se dohodnout na částečné úhradě. V takovém případě bude zákazníkovi vystaven daňový doklad k zálohové platbě a doplatek požadován před odesláním zboží.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky se zákazníky komunikujeme e-mailem, ve kterém najde tyto informace:

  • automatické potvrzení o přijetí objednávky;
  • informaci o obdržení platby (v případě úhrady převodem);
  • oznámení o způsobu odeslání zboží (Zásilkovna);
  • v případě objednání zboží, které není skladem – informace o předpokládané lhůtě, ve které bude zboží odesláno;
  • v případě nákupu informace o nákupní ceně a o případné výši daru.

Odeslání zboží

Objednávky vyřizujeme pravidelně dvakrát týdně. Zboží je odesláno během 5 pracovních dnů po obdržení objednávky. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době. O stavu objednávky zákazníky průběžně informujeme e-mailem nebo telefonicky. V případě, že nejsme schopni splnit smluvené podmínky dodání, je objednávka stornována a do 5 pracovních dnů je uhrazená částka odeslána zpět na bankovní účet zákazníka, nedohodnou-li se zákazník a prodávající jinak.

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v recyklovaném, ale neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží vždy zkontrolujte neporušenost obalu. Pokud převezmete zjevně poškozenou zásilku, musíte uplatňovat případnou reklamaci na přepravci zboží.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně všech dokumentů.

Zboží lze po předchozí emailové domluvě (sgenerace@hnutiduha.cz) vrátit. Buď osobně v kanceláři nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou. Zásilky zaslané dobírkou nebudou převzaty. Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda zboží vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který odešleme částku za vrácené zboží.

Zboží vrácené do 14 dnů od převzetí zásilky bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené na www.sedmagenerace.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se však nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

Reklamaci můžete oznámit dvěma způsoby:

  • e-mailem na adresu sgenerace@hnutiduha.cz
  • doporučeným psaním na adresu Hnutí DUHA – Sedmá generace, Údolní 33, 602 00 Brno

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se s nimi nakládat v souladu s našimi Podmínkami ochrany osobních údajů v Hnutí DUHA – Sedmá generace.

Výmaz osobních údajů je možný na písemnou žádost zákazníků, kteří provedli registraci a neprovedli objednávku. Výmaz je nutné autorizovat zasláním přihlašovacího jména a hesla.

Vaše dotazy rádi zodpovíme e-mailem nebo telefonicky, způsob komunikace si můžete zvolit na stránce kontakty.

 

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.