Sedmá generace

Zásady Ochrany osobních údajů

Odesláním formulářů na stránkách www.sedmagenerace.cz v sekci Předplatné a Podpořte nás a také na hlavní stránce v části Chci Novinky 7.G  nebo sdílením informací na náš e-mail sgenerace@hnutiduha.cz udělujete společnosti Hnutí DUHA – Sedmá generace, IČ: 75104091 (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation), obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a s účinností od 25. května 2018, zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,
  • kontaktní adresa.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány do doby, než bude souhlas odvolán. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení týkající se předplatného časopisu Sedmá generace, finanční podpory společnosti a s novinkami, pozvánkami a vydáními nových čísel časopisu Sedmá generace.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru (mailingových služeb) Mailchimp.com, Rocket Science Group LLC (sídlo spol. mimo EU)
  • Poskytovatel softwaru (mailingových služeb) SendPulse Ltd. (sídlo spol. mimo EU)

    Platební brána Thepay

  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odebrat kliknutím na odkaz pro odhlášení v odesílaných zprávách, žádat opravu námi zpracovávaných údajů nebo jejich kompletní výmaz. V případě podezření na neoprávněné využití vámi poskytnutých údajům máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme vám za důvěru a budeme velmi vděčni za podporu v naší činnosti.

Sedmá generace 2/2024 vychází v 2. polovině dubna.