Sedmá generace

Zajímavé odkazy

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Projekt Rozmanitost (Environmentální vzdělávání a biologická rozmanitost v přihraniční oblasti)

Časopisy a zpravodaje

Adbusters — časopis a server pro stimulaci mentálního prostředí

Alarm — archív již nevycházejícího časopisu NESEHNUTÍ

Bedrník — časopis Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Bílé – Biele Karpaty — časopis Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpty

Bio — měsíčník věnovaný zejména biopotravinám a ekozemědělství

Ďáblík — zpravodaj sdružení na záchranu prostředí Calla

E – The Environmental Magazine — archív renomovaného časopisu z let 1990-2013

Earth Island Journal — časopis o světovém životním prostředí

The Ecologist — světoznámý měsíčník věnovaný ochraně životního prostředí, nyní spojený s časopisem Resurgence.

eFFEkt — časopis studentů Fakulty ekolégie a environmentalistiky ve Zvolenu

Ekolist — archív tištěného časopisu o přírodě a životním prostředí vycházejícího v letech 1992-2009

Ekologické listy — bývalý časopis o životním prostředí vydávaný Hnutí DUHA Olomouc

Energie21 — časopis věnovaný obnovitelným zdrojům energie

Envigogika — časopis o environmentálním vzdělávání

Enviromagazín — dvouměsíčník Slovenské agentury životního prostředí

Evergreen — magazín Hnutí DUHA

Fórum ochrany přírody — časopis zdejší ochranářské obce

The Guardian — environmentální zprávy britského deníku

Klíčová dírka — čtvrtletník věnovaný permakultuře a přírodnímu zahradničení

Konoptikum — magazín o konopí

Krása našeho domova — časopis Českého svazu ochránců přírody, s kořeny v roce 1904

Mother Earth News — originální průvodce moudrým životem

NIKA — časopis o přírodě a ochraně životního prostředí

Odpady — portál časopisu zaměřeného na odpadové hospodářství

Ochrana přírody — časopis Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vycházející od roku 1946

Ochrana ovzduší — odborný dvouměsíčník o znečištění a kvalitě ovzduší v ČR i ve světě

Orion — environmentální časopis z USA

Pravý domácí časopis — prakticky zaměřený časopis o udržitelném životním stylu

Přes — čtvrtletník o migraci a lidských právech

Resurgence — britský environmentální měsíčník se čtyřicetiletou tradicí, spojený s The Ecologist.

Sanctuary — britský časopis věnující se vztahu armády a ochrany životního prostředí

Sierra Magazine — časopis americké nevládní organizace Sierra Club

Vegetarián a vegan — časopis České vegetariánské společnosti

Veronica — dvouměsíčník ochránců přírody ZO ČSOP Veronica

Yes! Magazine — časopis o největších problémech souačasného světa a jejich řešeních

ŽIVA — populárně vědecký časopis, rozhled v oboru veškeré přírody

Internetové servery a portály

Aktivní rodičovství — konference věnovaná přirozenější výchově a vzdělávání

Avaaz — server sdružující mezinárodní petice na podporu lidských práv či životního prostředí

Biom — portál Českého sdružení pro biomasu

Deník Referendum — internetový deník píšící mj. o změnách klimatu, znečištění ovzduší nebo ničení přírody

DegrowthPedia.org — průvodce nerůstovým světem, za nímž stojí organizace Research & Degrowth

Dobré dřevo — e-magazín o novinkách v FSC

Dopravní federace — portál ekologických organizací, které chtějí snížit negativní dopady dopravy na kvalitu života

ECONNECT — zpravodajství z neziskového sektoru

Ecorazzi — zelené drby o celebritách

Ekoblog — novinky ze světa k přírodě šetrnějších technologií

EkoBrána — brána k ochraně životního prostředí na jižní Moravě

Ekolist — internetový deník o přírodě a  životním prostředí

Ekovesnice — portál věnovaný stavbám ekologických obydlí

Ecomonitor — aktuální databáze článků o eko-tématech z domácích i zahraničních médií

Enviroportál — informační portál o životním prostředí MŽP Slovenské republiky

Ekologické bydlení — zprávy o nízkoenergetickém bydlení, zelené energii a životním prostředí

Enviport — portál o obnovitelných zdrojích energie

Ekopsychologie — portál o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

EnviWeb — informace o ekologii a životním prostředí pro průmyslový a státní sektor

FairTrade.cz — portál o spravedlivém obchodu

Green Living — kanadský server pro zelený životní styl

GreenWikia — zelená encyklopedie

Grist — americký zpravodajsko-publicistický server věnovaný ochraně životního prostředí

Hybrid — český server o alternativních pohonech, elektromobilech či palivových článcích

Konopa — o konopí od A do Z

Kulturní noviny — nezávislé mediální družstvo

Mapy hazardu — mapování hazardních míst v České republice

Natura – pořed Českého rozhlasu o ekologicky šetrném životním způsobu

Nedej se — stránky publicistického pořadu České televize o životním prostředí

Permazahrada — přírodní kultura a životní styl

Příroda — informační a vzdělávací portál věnovaný (především tuzemské) přírodě

Přírodě blízké lesnictví — internetový server pro diskusi nad aktuálními otázkami současného lesnictví se zaměřením na přírodě blízké pěstování lesů.

Šelmy.cz — portál o velkých šelmách a jejich ochraně v České republice, podpořit jej můžete zde

Vegazínprvní striktně veganský e-magazín v České republice

WISE CZ — energetický informační servis

www.kormidlo.cz — katalog odkazů týkajících se občanské společnosti

Zelená architektura — portál o ekologické a energeticky úsporné architektuře

ZmapujTo — diskuse o černých skládkách a podpora jejich mapování

Zvíře v nouzi — projekt ČSOP zaměřený na záchranu volně žijících zvířat

Šetrnější spotřeba

Adresář ekologických zemědělců 

Bedýnky — komunita pro bedýnky z Čech a Moravy

Benefiční obchod Hnutí DUHA — obchod Hnuti DUHA nabízející výrobky s nízkou ekologickou stopou. Předplatitelé 7.G v něm mají 10% slevu.

Benefiční obchody Nadace Veronica — několik obchodů vracejících věci zpátky do života

Bio-bedýnky — informační server o systému komunitou podporovaného zemědělství

Biomamka — blog o udržitelném přístupu při výchově dětí

CEFF — potraviny bez konzervantů, umělých barviv, sladidel a glutamátu

Cuketka — blog foodwritera Martina Kuciela

Ecozone — britský server ekologických výrobků pro domácnost

Ekodomov — portál o životním stylu šetrném k přírodě

Freegan.info — stránky o životním stylu založeném na minimální spoluúčasti na systému konvenční ekonomie

Goveg — web o vegantství a cestě k němu

Ke kořenům — rozvíjení pohřbívání u kořenů stromů či rostlin

Nazeleno — eko-spotřebitelské rady

OdKomunity — portál zprostředkující darování, půjčování či opravování

Opravárna — komunitní centrum propojující opraváře s lidmi, kteří si chtějí něco opravit

Soucitně.cz — etické nakupování

Tree Hugger — mezinárodní server pro udržitelný životní styl a zelený konzum

Zahrada v pytli — mobilní a komunitní zahrada v Brně

Neziskové organizace

Akademie Soběstačnosti — sdílení zkutečností soběstačného a udržitelného životního stylu

Aliance pro energetickou soběstačnost — platforma podporující obnovitelnou energetiku

ALMS — Asociace lesních mateřských škol

Amnesty International — česká pobočka organizace podporující lidská práva

Arnika — česká nezisková organizace zasazující se o lepší životní prostředí

Auto*mat — iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu

Bioinstitut — institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Děti Země — organizace zaměřená  na ochranu přírody a životního prostředí, organizítor anticen Ropák a Zelená perla

Calla — české sdružení pro záchranu prostředí

Centrum pro dopravu a energetiku — organizace zabývající se vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí

Čisté nebe — sdružení prosazující právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch

ČSOP — Český svaz ochránců přírody

Ekocentrum Brno — stránky informačního a poradenského střediska s rozsáhlou ekotékou

Ekofórum — síť environmentálních nevládních organizací na Slovensku

Ekologický institut Veronica — pracoviště brněnské ČSOP s kvalitní ekoporadnou

Environmentálny Inštitút — podpora legislativy a projektů chránících životní prostředí

FoE — Friends of the Earth International (Přátelé Země)

Frank Bold — dřívejší Ekologický právní servis

FSC — organizace pro šetrné lesní hodpodaření

Glopolis — institut pro globální politiku

Greenpeace — česká pobočka mezinárodní ekologické organizace

Hnutí Brontosaurus — sdružení se 40letou tradicí zaměřené na ochranu přírody a památek

Hnutí DUHA — česká pobočka Přátel Země, vydavatel Sedmé generace

Hnutí DUHA Olomouc — olomoucká pobočka Duhy zaměřující se mj. na ochranu velkých šelem

Hnutí za aktivní mateřství — platforma pro iniciování změn českého porodnictví

Kedjom-Keku — sdružení snažící se o záchranu a obnovu horského mlžného pralesa v Kamerunu

Koalice pro řeky — za dobrý ekologický stav vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny

Koalice proti palmovému oleji — platforma usilující o snížení spotřeby palmového oleje

Kolektiv pro zvířata — nekonzumní životní styl bez krutosti ke zvířatům

Navdanya — indická organizace podporující drobné zemědělce, biopotraviny či rovnoprávnost žen

NaZemi — organizace hájící důstojné pracovní podmínky a propagující fair trade

NESEHNUTÍ — nezávislé sociálně ekologické hnutí

OBRAZ — spolek na ochranu zvířat

Otevři oči — sdružení obhajující práva zvířat

Pavučina — sdružení středisek ekologické výchovy

Pražské matky — sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí či zajištění bezpečnosti dopravy

PRO-BIO — svaz podporující ekologické formy hospodaření a spotřeby biopotravin

Rosa — společnost pro ekologické informace a aktivity

Sea Shepherd — organizace chránící mořskou faunu a flóru pomocí přímých akcí

Sdružení Krajina — organizace přispívající ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí

Skutečně zdravá škola — iniciativa usílující o změnu stravování ve školách a školkách

Společnost pro zvířata — organizace pro ohleduplné zacházení se zvířaty

STEP — síť tuzemských ekologických poraden

STUŽ — Společnost pro trvale udržitelý život, vzniklá v roce 1992 z iniciativy Josefa Vavrouška

Woodcraft — Liga lesní moudrosti

WWF — Světový fond na ochranu životního prostředí

Zelený kruh — stránky Asociace ekologických organizací v ČR

Změna klimatu — portál České klimatické koalice věnující se dopadům klimatické změny

Mezivládní, státní a příspěvkové organizace

AOPK — Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

CENIA — česká informační agentura životního prostředí

ČIŽP — Česká inspekce životního prostředí

European Environment Agency — Evropská environmentální agentura

Informační systémy životního prostředí — zdroje dal pod MŽP

IPCC — mezivládní panel pro změnu klimatu

IUCN — Mezinárodní svaz ochrany přírody

Lipka — školské zařízení pro environmentální vzdělávání v Brně a okolí

MŽP — stránky Ministerstva životního prostředí ČR, data o stavu životního prostředí zde

Sluňákov — centrum ekologických aktivit města Olomouce

Toulcův dvůr — středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy

UNEP — program OSN pro životní prostředí, jeho českou pobočku najdete zde

Akademická a výzkumná pracoviště

Centrum dopravního výzkumu

Centrum pro otázky životního prostředí na UK v Praze

Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Fakulta ekológie a environmentalistiky ve Zvolenu

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci

Katedra environmentálních studií FSS MU v Brně

Katedra sociální a kulturní ekologie FHS UK v Praze 

Schumacher College — centrum nabízející kurzy udržitelného života

Blogy a osobní weby

Václav Bělohradský — texty známého českého filosofa

Jan Beránek — člen vedení Greenpeace International

Veronika Gregušová — blog pinklich.cz spolupracovnice Sedmé generace

George Monbiot — stránky britského environmentálního novináře

Vojtěch Kotecký – bývalý programový ředitel Hnutí DUHA, nyní Glopolis

Miroslav Kutal – ochránce velkých šelem v Hnutí DUHA

Petr Lebeda — ředitel Pražského institutu pro globální politiku Glopolis

Juraj Lukáč — náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

Miroslav Šuta — konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

Magdaléna Vaculčiaková — stránky novinářky a spolupracovnice Sedmé generace

Mojmír Vlašín — biolog, pracuje v Ekologickém institutu Veronica

Sedmá generace 6/2020 vyjde v 2. polovině prosince.