Sedmá generace

Sedmá generace 4/2001

Požírání budoucnosti?

Představa původních Američanů, žijících v dokonalé harmonii s přírodou, patří k nejdrahocennějším mýtům současnosti. Stopy amerických indiánů bývaly lehké, jejich konání nepoškozovalo ostatní živé tvory, žádný z nich by neublížil své matce Zemi. Nakolik tento obraz odpovídá skutečnosti?

30. dubna 2001 /

Evropská komise: změnit energetiku

Evropská komise zveřejnila koncem listopadu 2000 strategický materiál – tzv. Zelený dokument – s názvem „Cesta k evropské strategii v zabezpečení dodávek energie“, který má sloužit jako podklad pro vyjednávání o společných krocích členských států EU v oblasti energetiky.

29. dubna 2001 /

Veřejné finance ve službě exportu

Občanské iniciativy po celém světě mají čím dál více informací o globálních institucích, jako jsou Světová obchodní organizace či Světová banka, a o dopadech jejich činnosti na životní prostředí a lidská práva. Menší pozornost zatím směřovala k faktu, že na pronikání velkého byznysu do jím dosud nepoznamenaných oblastí se ve značné míře podílejí vývozní úvěrové společnosti (Export Credit Agencies).

28. dubna 2001 /
Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.