Sedmá generace

Sedmá generace 8/2002

Digitální média a ideál svobody

Digitální média – hypermédia – byla vždy nerozlučně spjata s vizí informační svobody a rovnosti všech účastníků komunikace. V úvahách o nich byl proto vždy zmiňován jejich subverzní, podvratný potenciál vůči stávajícímu mediálnímu či politickému systému, jenž nezaručoval rovné podmínky všem. Je dnes něco jinak?

30. srpna 2002 /

Běloruská setkání

Na přelomu dubna a května se několik zástupců českých ekologických a lidskoprávních organizací (Amnesty International, Děti Země, Hnutí DUHA, Nesehnutí) zúčastnilo cesty do Běloruska s cílem poznat život tamních nevládních organizací.

29. srpna 2002 /

Globalizace a nerovnost (2)

Srpnový Monitor globalizace je věnován pokračování textu našeho spolupracovníka, politologa Martina Konečného o problematice ekonomických nerovností mezi lidmi.

28. srpna 2002 /

Žijeme v panické situaci

Představovat našim čtenářům Egona Bondyho (nar. 1930; vl. jménem Zbyněk Fišer) by bylo jistě zbytečné. Tento kontroverzní filozof, básník a prozaik je dostatečně znám všem, kteří se alespoň trochu zajímají o kritické myšlení dnešní doby. Navštívili jsme ho v malém bytě na bratislavském sídlišti, kde se schovává před dotěrnými novináři a obdivovateli. Hned na začátku nás upozornil, že jeho názory asi nebudou čtenáře Sedmé generace zajímat. Posuďte sami.

26. srpna 2002 /
Sedmá generace 2/2024 vychází v 2. polovině dubna.