Sedmá generace

Sedmá generace 5/2002

Pohled zpět

Volební programy jsou určitě zajímavé, ale více o politických stranách i kandidátech vypovídají výsledky jejich práce. Takže jaké byly v minulém volebním období? Čím se zabýval parlament a čím vláda? Kdo dával přednost svým voličům a kdo komerčním zájmům lobbistů?

Jiná vězení?

Členka brněnského Gender centra při Fakultě sociálních studií ukazuje, že sociálně daná rozdílnost mužských a ženských rolí se projevuje i v oblasti vězeňství. Nejenže přístup k vězeňkyním je v mnoha směrech jiný než přístup k vězňům, ale dokonce i právo, jež by ze své podstaty mělo měřit všem stejně, rodové rozdíly tiše zohledňuje.

30. května 2002 /

Co je za ní —Tobinovou daní

Tobinovou daní se mají zdanit čistě spekulativní operace na devizových trzích.

29. května 2002 /

Člověk není pouhá součást přírody

Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach (*1946) byl tajně vysvěcen za komunistického režimu. V 90. letech mu však bylo vzhledem k jeho „liberálním“ názorům zakázáno přednášet na Katolické teologické fakultě Karlovy univerzity. Nedlouho poté vystoupil z dominikánského řádu a stal se členem Starokatolické církve. Nyní je vedoucím Katedry religionistiky a filosofie Univerzity v Pardubicích. Je autorem řady knih, například Život, duch a všechno; Nástin ekumenické teologie či Nahoře bez.

28. května 2002 / ,
Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.