Sedmá generace

Sedmá generace 7/1997

Tři roky po kontraktu s Amerikou

Samy o sobě by některé pasáže Kontraktu s Amerikou mohly sloužit jako ilustrace kapitoly o populismu v některé učebnici politologie. Snaha některých kongresmanů promítnout slova do praxe však mohla mít nedozírné následky.

13. července 1997 /
Sedmá generace 1/2024 vychází v 2. polovině února.