Librarium

2. října 2014 /

Jiří Hrůza: Svět měst. Academia, září 2014

V této mohutné 700 stránkové syntéze nás známý pražský architekt a urbanista provází vývojem měst od egyptské Staré říše až po současná čínská megaměsta a umělé ostrovy v Dubaji, přičemž si všímá nejrůznějších městských kultur včetně islámu či předkolumbovské Ameriky. Zasvěcený, nikoli však vědátorský výklad vhodně doplňují stovky ilustrací Karla Marholda. Na závěr čteme: „V každém případě by měl člověk udržovat svou ekologickou „niku“ měst v co nejlepším stavu a nezapomínat, že předpokladem naší vlastní existence je zachování nik všech ostatních tvorů a projevů života, umožňující nám sdílet spolu s nimi tuto Zemi.“

Jan Krajhanzl: Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Lipka, září 2014

V této výtečně graficky vyvedené knížce autor, ekopsycholog čerpající z rozmanitých literárních zdrojů, rozlišuje pět charakteristik, v nichž se ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí lišíme: v potřebě kontaktu s přírodou, adaptaci na přírodní podmínky, estetickém a etickém postoji k přírodě a konečně v environmentálním vědomí. Následně tyto charakteristiky srovnává s jinými koncepty, například ekogramotností, odcizováním se přírodě či environmentální identitou, před jejichž používáním varuje. K této velmi důkladné, podnětné a čtivé syntéze, přístupné i nepsychologům, se ještě v Sedmé generaci budeme vracet. Knížku si můžete objednat tady

Wolfgang Nentwig (ed.): Nevítaní vetřelci. Academia, srpen 2014

Co mají společného opuncie mexická, netýkavka žláznatá, slunéčko východní a psík mývalovitý? Že nevíte? Tak si sežeňte tuto výpravnou publikaci, v níž dva tucty přírodovědců přibližují osudy invazních rostlin a živočichů. Kromě těch nám známějších případů — trnovníku akátu, bolševníku velkolepého, mandelinky bramborové nebo norka amerického, do evropských končin zavítali i mýval severní, ústřice velká či želva nádherná. Řada z nepůvodních a lidmi sem zavlečených druhů sice na fotkách vypadá impozantně, bohužel tady ale způsobuje docela drsnou paseku. Včely medonosné, tepané kleštíkem zhoubným, by mohly vyprávět.

Konrad Lorenz: Osm smrtelných hříchů civilizace. Leda, září 2014

Pokud tuto proslulou práci spoluzakladatele etologie neznáte, vězte, že smrtelně hřešíme takto: přelidňujeme se, devastujeme přírodní prostředí, běžíme o závod se sebou samými, zhasínáme silné city, geneticky upadáme v sociálním chování, rozcházíme se s tradicí, nekriticky podléháme doktrínám a módám a vydržujeme si jaderné zbraně. V „optimistické předmluvě“ však autor vyjadřuje naději, že se lidstvo polepší, vždyť už v době psaní těchto původně rozhlasových esejů (v roce 1972) dle něj společnost začala doceňovat ekologii a zavádět „širokou škálu opatření“ proti pustošení životního prostředí. Optimismu zdar!

Liu Ka-shiang: Očima malé poletuchy. Mi:Lú Publishing, říjen 2014

V pěti sbírkách básní v próze zkoumá tchajwanský spisovatel, novinář a ekologický aktivista vnitřní souvislosti přírody. Jeho poetika cílí na detail, vyjevující „pohyb přírodního řádu i analogickou dynamiku světa lidí“, jak v poutavé předmluvě komentuje sinoložka Olga Lomová. Ukázka: „Tehdy se všechny polární lišky rozeběhnou hluboko do nitra severního pólu. Nikdo z lidí netuší, kam a proč se vydaly. Ale já sám jsem zaslechl jednopohlavní rozmnožování řas a mé prvopočáteční já se z hlubin oceánu bouřlivě rozlilo do dáli.“ Výtečný překlad Pavlíny Krámské podtrhují krásné ilustrace Tomáše Řízka. Díky za takové dary.

Václav Cílek: Posvátná krajina. Malvern, březen 2014

V těchto „esejích o místech, silách a dracích“ se známý geolog „pokusil vyjádřit, možná už naposledy, zaujaté, snové a bludištní zaujetí posvátnou krajinou“. Ohledává nejen Svatou zemi, ale i buddhistické a hinduistické chrámy, různé tuzemské balvany, Labe, erodovanou a zabíranou půdu nebo Lom Sv. Anny v Měšicích u Tábora. A aby toho nebylo málo, všímá si i chování zvířat před zemětřesením a rozebírá divadelní „umění místa“. Jako obvykle přitom propojuje starověké s moderním, vědu s poezií, náboženství s politikou, a pomáhá si jak vlastními fotkami, tak poetickými ilustracemi, tentokrát z dílny Miroslava Šislera.

Pokud si některou knihu koupíte na Kosmas.cz kliknutím přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme. Další díly Libraria najdete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.