Librarium

31. července 2015 /

Blbinky a bláto — Jíst zvířata — Česko hledá budoucnost — Albert Schweitzer — Ochrana klimatu — Život je černý i bílý. Pokud si některou z knih koupíte na Kosmas.cz přes kliknutí na její obálku, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Andreas Weber s Emmou a Maxem: Blbinky a bláto. DharmaGaia, červen 2015

Ze zahrady dobrodružná zóna. Pro každého zvířátko. Domečky na stromech. Skrýše kdekoliv. Škola jako divočina. Nabourat vybavená hřiště. Změnit ulici v megadomeček. Na rozdíl od teoretičtější knihy Víc bláta! (viz Záložka v tomto čísle 7.G) nás tato příručka německého biologa a reportéra Andrease Webera uvede do hravého víru „pedagogiky nezdaru“. Nejde v ní o dosahování konkrétních vzdělávacích cílů, ale o množení všeho živého a podporu dětí jakožto sama ze sebe rostoucích děl. Strhující, vtipné a půvabně ilustrované praktikum, které rozšíří vaše ne-rodičovské a ne-učitelské obzory. Doporučuje deset z deseti ekospychologů.

Nils Ore Oermann: Albert Schweitzer (1875—1965). Vyšehrad, duben 2015

Životopisná kniha z pera německého historika a filosofa u nás vychází k letošnímu dvojímu výročí misionáře humanismu Alberta Schweitzera. V chronologicky pojatém vyprávění sledujeme přerod vynikajícího varhaníka a docenta teologie, zabývajícího se mimo jiné psychiatrickým posouzením Ježíše, v lékaře bez hranic, propagátora úcty k životu a mezinárodně proslulého pacifistu. V odsypávajícím, pečlivě zdrojovaném a v dnešních časech navýsost potřebném vyprávění se autor nevyhýbá ani rozboru, nakolik se Schweitzer odpoutal od role koloniálního patriarchy, pojímajícího africká „dítka přírody“ za „mladší bratry“ vyspělejších Evropanů.

Jonathan Safran Foer: Jíst zvířata. Dokořán, červen 2015

Americký prozaik (Naprosto osvětleno, Neuvěřitelně hlasitě a nesmírně blízko) a příležitostný vegetarián se po narození syna rozhodl vyzvědět, jak to vlastně v masném průmyslu chodí, aby se mohl zodpovědně rozhodnout, čím bude své dítě krmit. Výsledek pátrání, při němž navštěvuje různá „místa činu“, vtěluje do vypravěčsky silného, neapelativního, ale přesvědčivého díla s jasným poselstvím. Podle Foera znamená projevit zájem o velkochovy nebo velkorybolov projevit zájem o bezmocné. Smířit se s těmito jatky odporuje zdravému rozumu i lidskému svědomí. Jak říká jeho babička: „Jakmile na ničem nezáleží, není co zachraňovat.“

Jan Hollan: Ochrana klimatu. ZO ČSOP Veronica, červenec 2015

Šedesátistránkový učební text shrnuje vše podstatné, co byste měli vědět o skleníkovém jevu, globálním oteplování, klimatické změně a způsobech, jak na obecné i osobní úrovni měnit či brzdit související negativní trendy. Četné obrázky a grafy jsou natolik názorné, že by fyzikální a chemickou podstatu klimatických jevů mohli pochopit i ty nejztracenější případy z řad humanitních environmentalistů. Na závěr autor přidává osobní názor, že „veškerá spotřeba, je-li založena na fosilních palivech a není nezbytná, je mírně řečeno nemravná, silněji řečeno zločinná“. Elektronickou verzi textu najdete na www.veronica.cz.

kolektiv autorů: Česko hledá budoucnost. Glopolis, únor 2015

Informačně nabitý sborník završuje tříletý projekt diskuzí a kulatých stolů na téma, jak v příštích desetiletích co nejlépe čelit civilizačním výzvám. Inspiraci autoři hledají především v západních demokraciích. Po úvodním shrnutí Ondřeje Lišky se dočteme o potřebě obratu k obnovitelné energetice (Martin Sedlák), udržitelné dopravě (Martin Robeš), šetrnému zemědělství a péči o krajinu (Martin Střelec, Jiří Urban), autentickému evropanství (Petr Drulák), svobodnému vzdělávání (Jaroslav Kalous) nebo k principům dobrého vládnutí (Ondřej Císař). Knize se spoustou užitečných grafů a tabulek by prospěla vzdušnější sazba.

Zbyněk Ulčák: Život je černý i bílý. Drnka, červenec 2015

Zemědělský inženýr, environmentalista a bývalý člen redakční rady Sedmé generace Zbyněk Ulčák se nezdá. Inspirován drnovickým básníkem Miroslavem Daňkem, začal veršovat. Na pohlednicích a v esemeskách posílané říkanky svázal Pavel Klvač do oddílů věnovaných jídlu, pití, železnici, zahradě, krajině, zvířatům, Gaie nebo vědě. Ukázka: „Mobil je kouzelný aparát, / zasadil jsem česnek Unikát. / Hnán divokým chtíčem / zahradu dráždím rýčem!“ Bohužel jsem nikde nenašel proslulé dvouverší „Četba Sedmé generace / lepší je než masturbace.“ Ale snad není všem sbírkám konec. Vždyť „Každý okamžik je hoden básně!“ (Ivan Blatný).

Pokud si některou knihu koupíte na Kosmas.cz přes kliknutí na její obálku, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.