Librarium

6. února 2010 /

Jaroslav Svoboda

Ekozahrady — kompletní návod

Smart Press, prosinec 2009

Celý název knihy známého propagátora permakulturního přístupu zní Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku. V objemné a pestrobarevné publikaci ilustrované Zdeňkou Řezbovou se dozvíte vše potřebné k založení a udržování ekozahrady, neboli časově méně náročné, bezodpadové a divoce jedlé zahrady, v níž se snažíme spolupracovat s přírodou (viz 7.G 3/2007). A cože je to ten rodový statek? Větší než zahrada, menší než farma, krásnější než sad a úrodnější než pole… Více se můžete dozvědět na Svobodově webu www.ekozahrady.com, jehož „stránky jsou neustále obsahově vylepšovány, nové informace přidávány a ukončení tohoto procesu se nepředpokládá, dokud celá Zem nebude jako rozkvetlá rajská zahrada :-)“.

LIBRARIUM

kolektiv autorů

Atmosféra a klima

Karolinum, prosinec 2009

Víte, co je atmosférický aerosol, fotochemický smog nebo semivolatilní persistentní organické polutanty? Z učebnicově laděné publikace s podtitulem „Aktuální otázky ochrany ovzduší“ se od různých českých odborníků dozvíte o atmosférických jevech mnohem, mnohem víc. Pravda, fyzikální či chemické kapitoly plné vzorečků a schémátek dají vzpomenout na nejedno středoškolské trauma. Ale nic vám nebrání elegantně přeskočit k částem o monitoringu kvality ovzduší, účincích znečištění, změnách klimatu nebo ochraně atmosféry. Dozvíte se například, že „klimatický systém je systémem deterministicky chaotickým“ a že člověk svými zásahy opravdu může urychlit přechod do významně jiného klimatického stavu.

Silvia Barbero, Brunella Cozzo

Ecodesign

H. F. Ullman, listopad 2009

Vedle příručky The Eco-Design Handbook můžete v našich knihkupectvích nově narazit i na tuto výpravnou trojjazyčnou bichli, představující více než sto výrobků z osmi různých kategorií: od dopravních prostředků přes nábytek, oblečení, hračky až po obaly. Obdivovat tak můžete třebas pouliční lampu poháněnou větráčkem, papírový koš na odpadky, kapustové křeslo, číselný ukazatel spotřeby na vodovodním kohoutku, zelenou kuchyňskou linku nebo bicykl „Aquaduct“ filtrující za jízdy znečištěnou vodu. Na úvod nám navíc autorky vysvětlí základní přístupy k ekodesignu a různá označení výrobků znamenající, že při jeho výrobě došlo například k redukci či znovuvyužití mate-riálů nebo k použití udržitelnější technologie.

Marta Kolářová

Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika

SLON, listopad 2009

Publikovaná disertační práce pražské socioložky si pokládá otázku, nakolik se feminismus stýká a míjí s takzvaným antiglobalizačním hnutím. Autorka nejprve přibližuje povahu antiglobalizačního hnutí ve světě i v České republice, poté se věnuje feministické kritice globalizace. Následně přináší výsledky vlastního výzkumu, prováděného mimo jiné hloubkovými rozhovory nebo zúčastněným pozorováním při známých protestech v Praze a Janově. Kolářová shrnuje, že české antiglobalizační hnutí se na genderová témata příliš nezaměřovalo, ať již z důvodu nedostatku aktivních žen v radikálním proudu, malé spolupráce s ženskými nevládními organizacemi nebo důrazu na maskulinní konfrontační taktiky.

Pavel Pečínka

Romské strany
a politici v Evropě

Doplněk, prosinec 2009

Po osudech radikální levice v Československu, gerilových hnutích Latinské Ameriky a evropských stranách zelených se brněnský politolog tentokrát zaměřil na romskou politickou scénu — ostatně v současnosti působí jakožto šéfredaktor časopisu Romano hangos. Všímá si jak prvních romských spolků, tak na evropské úrovni působících organizací (Mezinárodní romská unie, Romský národní kongres, Evropské fórum Romů a Travellerů) či romských poslanců v Evropském parlamentu. Obsáhlou kapitolu též věnuje situaci u nás a na Slovensku a neopomíjí ani spory mezi příznivci sociálních a multikulturních přístupů k romské menšině. Zájemcům o romskou problematiku či evropskou politiku nelze než doporučit.

Ernst Mayr

Co je evoluce

Academia,

prosinec 2009

Jaké jsou důkazy evoluce na Zemi? Liší se evoluční „fakta“ od fyzikálních? Jak se vyvinulo lidstvo? Na tyto a spoustu dalších důležitých otázek v knize odpovídá věhlasný americký biolog Ernst Mayr, dle některých „Darwin 20. století“. Podle něj není evoluce jen myšlenka, teorie nebo koncepce, ale označení reálného procesu v přírodě. V hutném, ale čtivém výkladu pak autor mimo jiné uvádí, že většina darwinistů sice nepřijímá hypotézu Gaia, nicméně její vlivní zastánci jako Lynn Margulisová naopak přijímají darwinismus. Ukázka: „Lidský druh je vysoce úspěšný, třebaže dosud neskončil přechod všech jeho tělesných struktur od čtyřnohého k dvounohému způsobu života. V tomto smyslu není dokonalý.“ Ještě že tak.

Další díly Libraria najdete tady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 2/2024 vychází v 2. polovině dubna.