Librarium

1. dubna 2016 /

Demokracie Země — Živý vesmír — Krajina jako antropologická čítanka — Kouzelná zahrada biologie — Vodní nůž — Odpočítávání. Pokud si některou knihu koupíte na Kosmas.cz kliknutím na obálku knih přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Vandana Shiva: Demokracie Země. Broken Books, březen 2016

Díky malému olomouckému nakladatelství Broken Books (v minulých letech vydalo například díla Z. Baumana, H. D. Thoureaua či N. Chomského) si konečně můžeme v češtině přečíst jednu z knih světoznámé environmentální myslitelky Vandany Shivy (viz rozhovor v Poslední generaci 1/1994 nebo profil v 7.G 6/2009). Autorka výklad člení do oddílů Živé ekonomiky, Živé demokracie a Živé kultury, přičemž na úvod a závěr vysvětluje principy a příklady Demokracie Země. Dle Shivy je třeba každodenně tvořivě čelit biopirátskému kolonialismu korporátní globalizace a propojeně bojovat za mír, udržitelnost a spravedlnost.

Duane Elgin: Živý vesmír. Carpe Momentum, prosinec 2015

„Myslím, že abychom mohli lépe pečovat o náš planetární domov, evidentně potřebujeme novou kosmologii,“ řekl nám před pěti lety historik umění Jiří Zemánek. Mezi přední kosmologické a holistické autory patří vedle Ervina Laszla či Davida Peata právě americký sociální vizionář Duane Elgin. V Živém vesmíru se snaží doložit, že vesmír je výjimečně živý, že tento poznatek je v souladu s většími duchovními tradicemi a že k překonání neudržitelného kořistnictví bychom měli plnit šest hlavních úkolů: mimo jiné žít jednoduše, pěstovat reflexi, vytvářet nové komunity či stát se občany Země s mediálním vědomím.

Tereza Blažková, Petra Červinková: Krajina jako antropologická čítanka. TOGGA, únor 2016

Sborník patnácti odborných studií věnovaných vztahu člověka a krajiny, a to z hlediska různých oborů — antropologie, etnologie, architektury, urbanismu, historie či archeologie. Pestrá (i zelená) jsou též témata: texty nás zavedou jak do krajin literárních, tak na panelová sídliště a pražské hlavní nádraží, do východočeských družstevních sušáren, litvínovského kolektivního domu či pobělohorské sakrální i nesakrální krajiny, k šumavskému a novohradskému plavení dřeva nebo za posvátnými krajinami původního obyvatelstva Sibiře. Potěší bohatá fotografická dokumentace, hodily by se naopak rejstříky.

Gottfried Schatz: Kouzelná zahrada biologie. Vyšehrad, duben 2016

Loni zesnulý rakouský biochemik (česky mu vyšlo Za hranicemi genů) vysvětluje v devatenácti esejích mikro- i makrotajemství života na Zemi. Srozumitelně, krátce a poeticky poodhaluje odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Odkud pocházíme? Proč nejsme otroky svých genů? Proč se nám nikdy nepodaří zvítězit nad nakažlivými nemocemi? Proč nevědomost ohrožuje naši energetickou budoucnost? Proč dávají životu rozmanitost náhodné chemické procesy? Proč naši kulturu ohrožuje nejisté digitální ukládání informací? Existuje mimozemský život? (Odpověď zní: velmi pravděpodobně ano.) Znamenité „zlidštění“ složitostí vědy.

Paolo Bacigalupi: Vodní nůž. Argo, březen 2016

Druhý sci-fi román pro dospělé amerického novináře a spisovatele (mimo jiné Dívka na klíček, Potopená města nebo Čerpadlo 6) pojednává o klimatickou změnou vysušeném světě, v němž se nemilosrdně bojuje o vodní zdroje. „Vodní nůž je román se všemi lžemi, výmysly a příhodným změnami reality, které k tomu formátu patří. Nicméně kořeny této zničené budoucnosti čerpají živiny z pečlivého výzkumu a z práce řady vědeckých a environmentálních novinářů,“ poznamenává autor v doslovu. Děsivě realistický a realisticky děsivý thriller, který se v budoucnu bohužel nemusí odehrávat jen mezi Phoenixem a Las Vegas.

Alan Weisman: Odpočítávání. Dokořán, Argo, listopad 2015

Autor světoznámého Světa bez nás (česky 2008) v knize s podtitulem Poslední naděje na budoucnost života na Zemi? shrnuje výsledky své mnohaleté reportérsko-rešeršní práce na téma, jestli lidstvo může omezit svůj růst a začít žít na této planetě udržitelně. Globálně orientovanému výkladu nepřekvapivě vévodí alarmující data (klima, voda, znečištění… známe to), závěrem však prokapává — též nepřekvapivě — americká naděje. Weismanovo řešení spočívá ve výrazné redukci počtu obyvatel. „Buď nad sebou převezmeme kontrolu a lidským způsobem snížíme své počty, (…) nebo nám příroda rozdá hromadu výpovědí.“

Pokud si některou knihu koupíte na Kosmas.cz kliknutím na obálku knih přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme. Kontakt na autora: kouril@sedmagenerace.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.