Librarium

2. června 2017 /

Tyranie: 20 lekcí z 20. století — Krajina a lidé — Velký regres — Hledání společného světa— Permakulturní dům— Cizinci před branami

Timothy Snyder: Tyranie: 20 lekcí z 20. století. Paseka, květen 2017

Fašizující tendence posledních let přiměly amerického historika Timothyho Snydera (Krvavé země, Černá zem) k sepsání obrany liberální demokracie. Mezi dvacet lekcí z 20. století autor řadí nejen nadčasové morality „Měj odvahu“, „Miluj svou vlast“ nebo „Přispívej na dobrou věc“, ale i dobově příznačné tipy jako „Dívej se cizím lidem do očí a neváhej s nimi prohodit pár slov“, „Ochraňuj instituce a braň je“, „Uč se od svých bližních v jejich zemích“ nebo „Nezapomínej, že politika je tělesná a únik před tyranií vyžaduje pohyb“. Skvělá a trefnými historickými příklady prošpikovaná rukověť aktivního občanství.

Josef Fanta, Jana Macková, Petr Petřík (eds.): Krajina a lidé. Academia, duben 2017

Tento útlý svazek klame tělem: nejde o suchopárnou předělávku přírodovědné disertace, ani o nudný sborník příspěvků z vědecké konference; naopak, po otevření listujeme 43 krátkými údernými texty spojenými leitmotivem, že krajina by měla být výsledkem harmonického působení přírody a lidského hospodaření. Více než sedmdesátka zdejších přírodovědců se v několika oddílech věnuje zemědělství, lesnictví, ochraně, obnově či plánování krajiny, přičemž nechybí ani příspěvek Vojtěcha Koteckého a Elišky Vozníkové o ostrovech divočiny. Laikům pomůže výtečný vizuální doprovod, seznam doporučené literatury a rejstřík.

Heinrich Geiselberger (ed.): Velký regres. Rybka Publishers, duben 2017

Sedmnáct akademiků a veřejně činných intelektuálů v tomto sborníku pátrá po příčinách a souvislostech znepokojujících tendencí současného světa — nacionalismu, populismu, autoritářství, xenofobii či postfaktičnosti. Kniha iniciovaná berlínským nakladatelstvím Suhrkamp s cílem navázat na diskusi o globalizaci z 90. let minulého století vyšla zároveň ve třinácti jazycích. Najdete v ní texty Zygmunta Baumana, Bruna Latoura, Slavoje Žižeka, Nancy Fraserové, Ivana Krasteva, Václava Bělohradského a dalších, zpravidla levicově orientovaných myslitelů. Se vším souhlasit nebudete, ale za pozornost rozhodně stojí.

Zdeněk Neubauer: Hledání společného světa. Malvern, duben 2017

Výbor z díla loni zesnulého originálního biologa a filosofa Zdeňka Neubauera (viz 7.G 4/2016) obsahuje méně známé či obtížně dostupné a dosud knižně nevydané texty. V chronologicky řazených příspěvcích putujeme od Chiliasmu a eschatologie aneb partnerství s přírodou (1972), přes Gaiu — návrat bohyně, Ekoprostor či Holo, eko, trans — předpony nového věku, až po Neubauerův rozhovor s Lidovkami z roku 1993. Vedle souladných fotografií Federica Díaze vydání doplňuje obsáhlá fotopříloha a vzpomínky na autora z pera Stanislava Komárka, Zdeňka Kratochvíla, Ivana M. Havla či Tomáše Daňka. Důstojná pocta.

Radim Kotala, Eva Hauserová (eds.): Permakulturní dům. Permakultura (CS), květen 2017

Patnáctka autorů a autorek sedmého dílu edice Klíč k soběstačnosti hledá odpověď na otázku, čím má být permakulturní dům — domem zdravým? Úsporným? Ekologickým? Krásným? Bez ohledu na druhy odpovědí se v převážně prakticky orientovaných příspěvcích dočtete hromadu informací: o stavbách našich předků, ostrovním životě, rodových statcích, zemělodích, ekotoaletách, využívání dešťovky, jednoduché letní kuchyni či Trombeho stěně. Na své si přijdou i ti, co bydlí v činžácích, starých rodinných domech či chalupách, nebo chtějí ve městech pěstovat zeleninu. I posedmé platí okřídlené: za málo peněz hodně muziky.

Zygmunt Bauman: Cizinci před branami. Broken Books, březen 2017

Věhlasný sociolog Zygmunt Bauman (1925—2017) pracovně nepolevil ani na sklonku života. Ve své poslední knize reflektuje takzvanou migrační krizi, která se v podobě morální paniky živené velkou částí médií, politiků a veřejnosti stala obehraným společenským „hitem“. Bauman v šesti esejích pronikavě a čtivě vysvětluje kořeny a souvislosti masového pohybu lidí z chudého Jihu na bohatý Sever. Namísto sekuritizace a dehumanizace těchto „nechtěných a otravných“ zdůrazňuje naši globální spoluzodpovědnost a obhajuje konverzaci jakožto „královskou cestu ke shodě“ mezi lidmi, kteří vedou odlišný způsob života.

Pokud si některou knihu koupíte na Kosmas.cz kliknutím přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 1/2024 vychází v 2. polovině února.