Librarium

27. listopadu 2017 /

Inventura předsudků — Tři příběhy — Animalium — Les — návod k použití — Žít s moudrostí včel — Ve větru — o krajině, lásce a tichu

Tomáš Čížek, Michaela Šmídová, Martin Vávra
Inventura předsudků
Academia, listopad 2017

Název knížky neklame, jedná se opravdu o výpis předsudků české veřejnosti. Odborná, leč přístupně napsaná kniha čerpá z předchozích výzkumů i vlastního projektu autorů. Všeobecný přehled o předsudcích vůči nejrůznějším skupinám doplňují tři hlubší sondy zaměřené na lidi bez domova, cizince a Romy. Díky kombinaci metod čtenář vstřebá nejen „tvrdá data“ o rozšířenosti předsudečných postojů v české společnosti, ale získá i konkrétnější představu o tom, co se za těmito postoji skrývá. Tabulky doplňují úryvky z rozhovorů a vy máte pocit, že začínáte našemu českému přístupu k „jiným“ konečně více rozumět.

Peter Wohlleben
Les — návod k použití
Kazda, listopad 2017

Netradiční lesník Peter Wohlleben, autor bestsellerů Tajný život stromů, Citový život zvířat (recenze v 7.G 1/2017 a 5/2017) a novinky Slyšíš, jak mluví stromy, tentokrát přichází s knížkou aspirující na příručku pro poznávání lesa. Svým velmi čtivým a antropomorfizujícím stylem popisuje, jak poznat druhy stromů, stopovat zvířata nebo čeho si všímat během únorové procházky lesem. Dostává se i k ryzím praktikáliím, jako například co si na výlet obléct a jak založit oheň. Knížce citelně chybí ilustrace, které nenahradí ani barvitý jazyk. Působí tak spíše jako „terénní“ pokračování předchozích děl.

Umberto Eco, Eugenio Carmi
Tři příběhy
Argo, listopad 2017

Ačkoli mistr slov Umberto Eco a malíř Eugenio Carmi vytvořili Tři příběhy už v šedesátých letech, zůstávají nadčasovou četbou pro potěchu dětských i dospělých (d)uší. Vyprávění stojí stejnou měrou na hravých, krátce přímočarých textech jako na originálních kolážovitých ilustracích. Fantazii přitom nepodnítí jen forma, ale i obsah knížky. Hlavními aktéry příběhů jsou revoltující atomy, které odmítají zůstat v bombě, tři kosmonauti různých národností se zdánlivě nepřekonatelnými předsudky vůči sobě navzájem a Galaktický objevitel, jenž na příkaz svého císaře hledá nové světy vhodné pro „zcivilizování“.

Karel Sládek
Žít s moudrostí včel
Karmelitánské nakladatelství, říjen 2016

Krajinný ekolog, filosof, teolog a nadto vášnivý včelař se zamýšlí, čím nás mohou včely inspirovat. Nevelebí jen jejich známou píli, ale i harmonické vztahy nebo společný způsob rozhodování. Hledá přitom paralely mezi životy lidskými a včelími: „Rojení by se u lidí mohlo analogicky přirovnat k neustálému vycházení ze stavu, který člověka uzavírá, z prostředí, které může dávat představu o jistotě, v němž se však začíná vytrácet životní energie. Život je neustálou cestou vycházení do neznáma v důvěře v budoucnost.“ Ostřílení včelaři mohou v útlé knížce získat nové perspektivy, nováčci zase fascinaci.

Katie Scottová a Jenny Broomová
Animalium
Albatros, srpen 2017

Na knižním trhu nalezneme bezpočet (nejen) dětských encyklopedií. Tato se však odlišuje svou podobností starým, klasickým atlasům zvířat. Z pečlivě vyvedených a věrných ilustrací číší nostalgie dávných časů, kdy muzea nebyla interaktivní a encyklopedie působily stroze. Samy autorky svou knížku označují jako neustále otevřené muzeum, kde na dychtivé čtenáře čekají téměř dvě stovky živočichů. Animalium však rozhodně nezamrzlo v čase, obsahuje aktuální přírodovědné poznatky o jednotlivých skupinách, jejich typických zástupcích i rozmanitých biotopech. Krátce: vkusná encyklopedie nabitá užitečnými informacemi.

Eduard Kejnovský
Ve větru — o krajině, lásce a tichu
Cesta, říjen 2017

Třicet krátkých zamyšlení brněnského genetika libujícího si v putování autor rozděluje do částí, které mapují jejich hlavní témata: krajinu, lidské vztahy, vědění a ticho. Kejnovského odborné ukotvení je patrné zvláště z kapitol o vědeckém bádání nebo propojení rozumu s emocemi. Autorovy vlastní úvahy protkávají myšlenky Thoreaua či de Chardina a pestrobarevné kresby z výletů po Moravě. Že by další inspirativní přírodovědec zajímající se o krajinu a její nejrůznější tváře? Méně poetický než Marek Orko Vácha, ne tak všeobsažný jako Václav Cílek a přímočařejší než Jiří Sádlo. Své čtenáře si jistě najde.

Zakoupíte-li si některou z knih na Kosmas.cz kliknutím přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 1/2024 vychází v 2. polovině února.