Můžeme se svobodně rozhodnout

23. července 2008 /

„Co nechápete, pro vás neplatí / co nespočtete, je vám prostě lží / co nezvážíte, sotva váhu má / co nerazíte, věc vám neplatná,“ čteme na titulní straně Poslední generace 4/1993 citát J. W. Goetha. Autoři a autorky čísla se tudíž snažili chápat, spočítat, zvážit či razit, seč mohli.

Daniel Vondrouš se Slávkou Dargockou kritizovali zásah nikým nemilovaného ministra životního prostředí Františka Bendy, jehož vinou vypadlo ze zákona na ochranu ozonové vrstvy 34 škodlivých látek, tzv. měkkých freonů. Následkem tlaku ekologické veřejnosti včetně 55 tisíc podpisů pod petici Za záchranu ozonosféry II však v následujících letech firmy a parlament ustoupily. Avizovaná „ekologická katastrofa s těžko představitelnými důsledky pro pozemský život“ se tak i díky českému příspěvku v roce 2000 nekonala.

Nelichotivé ekologické skóre velkých vodních přehrad následně shrnula Zuzana Štroufová z CHKO Pálava; její obavy ze zprovoznění kanálu Dunaj-Odra-Labe či labských jezů v Dolním Žlebu a Malém Březnu se naštěstí dosud nepotvrdily, a to i zásluhou důsledného zájmu několika neziskovek. „S nezájmem nejdál dojdeš“ je naopak
podle Jana Kellera dějinné poselství moderní byrokracie. Podle něj naši dobu paralyzoval všeobecný nezájem — boha-tých o chudé, lidí o planetu, manželů o sebe navzájem, a tak dále. „Lidé… s větším či menším nezájmem sledují katastrofické dopady svého způsobu života. U většiny z nich není nezájem o ekologii důsledkem chybějících informací či chybějících možností si je opatřit. Lhostejnost v této oblasti jim má ušetřit drahocenný čas a energii pro sledování svých vlastních cílů.“

Dosavadní korespondentka SG Naďa Johanisová nato z environmentálního hlediska „proklepla“ olbřímí neoliberální učebnici ekonomie od Paula Samuelsona a shledala, že „přírodním zdrojům“ je v této bibli věnováno jen 28 řádků. Sedm let před „legendárními“ protesty při pražském zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu zformuloval Jakub Patočka výhrady proti neméně olbřímí neoliberální strategii obou institucí, roztáčejících v nejchudších zemích dlužní spirálu. Psavý vedoucí redaktor PG se navíc stačil ohradil proti článku Václava Klause v Rovnosti a na temelínském příkladu dovodil, že antiliberální, antidemokratická, elitářská a etatistická není Klausem proklínaná „zelená ideologie“, ale naopak snaha dokončit Temelín. I vzhledem k aktuálnímu rozjezdu „Temelína 2“ dlužno dodat, že se toho v tom modro-zeleném kolbišti za patnáct let moc nezměnilo.

Je libo „hepáč“ á la Keller? „Na rozdíl od našich předků i potomků se my jako jediní můžeme svobodně rozhodnout, zda se uskrovníme v zájmu budoucnosti.“

PS: „Jak známo, většina lidí se prostě uskrovnit nehodlá.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.