Občanský kalendář

4. října 2012 /
foto: www.buniqua.info

Na nové servisní dvoustraně Občanský kalendář vás budeme informovat o důležitých aktivitách, jichž se můžete v příštích týdnech zúčastnit, ať již jde o přednášky, exkurze, workshopy, festivaly či petice. A k tomu připomeneme, co se dělo před 20 lety. Online verzi kalendáře můžete zanedlouho sledovat na www.sedmagenerace.cz/kalendar.

Akce

 • 25. 10. Seminář PodObal — inspirace pro výuku s globálním rozměrem. Brno, sídlo NaZemi, Kounicova 42. Seminář určený učitelům druhého stupně ZŠ a SŠ, který se věnuje výrobě a obchodování s předměty a potravinami v různých částech světa.
 •  25. 10.Vědci a veřejnost v rozhodovacích procesech. Praha, Karolinum,Ovocný trh 5. Hlavním cílem konference je otevřít diskusi na téma různorodé podoby a rolí vědění a expertizy v rozhodovacích procesech v soudobých společnostech.Organizují Univerzita Karlova a Zelený kruh.
 • 25.—26.10. Pasivní domy 2012. Brno, BVV — Pavilon A2, Výstaviště 1. Mezinárodní konference přinese možnost setkat se s novými trendy týkajícími se pasivních domů. Pořádají Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy.
 •  26. 10. Jak opravit dům do pasivního standardu. Brno, BVV — Pavilon A2, Výstaviště 1, od 14 hod. Doprovodná akce ke konferenci Pasivní domy 2012 na téma Jak rekonstruovat vaše příbytky s ohledem na nízkou spotřebu energií. Organizuje ČSOP Veronica.
 • 27. 10. Přírodní zahrada vlastníma rukama. Celodenní pracovní dílna v Adamově, při které se naučíte vytvářet různé prvky přírodní zahrady. Vedou Helena a Mojmír Vlašínovi, pořádá ČSOP Veronica.
 • 29. —31. 10. Speakers Tour. Brno, FSS MU; Praha, Langhans a FHS UK. Diskuse o dopadech těžby bauxitu a pěstování bavlny s hosty z Kamerunu a Brazílie.
 • 1. 11. Extrémy počasí z pohledu klimatologie — jak na povětrnostní a klimatické extrémy reagují samotní klimatologové. Praha, Boční 11. Diskusi organizuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR.
 • 1. 11. Patnácté narozeniny NESEHNUTÍ. Brno, Stadec. Brněnské Nezávislé sociálně ekologické hnutí slaví patnáctý rok své existence. Přijďte to oslavit společně s nimi!
 • 1. 11. Světový den veganství. Praha, Rock Café. Oslava dne veganství ve znamení veganských ochutnávek, přednášek, filmových projekcí a výstav. Pořádá Veggie Parade.
 • 7. 11. Exkurze za dobrými příklady komunální energetiky. Brno — Nový Lískovec/ Hostětín, od 8 do 18 hod. Exkurze organizuje ČSOP Veronica.
 • 8. 11. Energetická náročnost budov 2013. Praha, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1. Konference, kde se budou probírat zejména nové zákony v oblasti energetického managementu budov. Organizuje Společnost pro techniku prostředí. 
 • 8.—14. 11. Mezipatra. Praha. Třináctý ročník queer filmového festivalu s množstvím doprovodných akcí zavítá o týden později i do Brna.
 • 9.—11. 11. Jak přežít ekonomický kolaps — cesta soběstačnosti. Brno, DDM Bystrouška, Helceletova 4. Třídenní seminář občanského sdružení Ekovesnice ukáže způsoby, jak (pře)žít odkázán sám na sebe.
 • 10. 11. Život s konopím a potenciál konopí v obchodě. České Budějovice, Zdravá jídelna Spirála, Krajinská 22. Seminář naučí základním znalostem o konopí, jeho výrobě, tradici a možnostech použití. Organizuje o. s. Konopa ve spolupráci se společností Hempoint.
 • 15. 11. Kroky naší země II. Brno, Dům ochránců přírody, Panská 9, od 17 hod. Další pokračování cyklu filmů a besed o přírodě a krajině.
 • 16.—22. 11. Mezipatra. Místo konání: Brno. Již třináctý ročník queer filmového festivalu s velkým množstvím filmových zážitků i doprovodních akcí.
 • 17. 11. Demonstrace proti vládním reformám. Místo konání: Praha, Brno, Olomouc. Celorepubliková demonstrace proti politice současné vlády. Pořádá občanská iniciativa ProAlt.
 • 21.—22. 11. Konference Krajina — maska přírody? Krajina v estetické perspektivěPraha, Akademické konferenční centrum, Husova 4a. Šestý ročník konference o různých estetických rovinách přírody.
 • 22. 11. Přírodní infrastruktura — ÚSES. Brno, Dům ochránců přírody, Panská 9, od 17 hod. Diskuse o aspektech tvorby Územních systémů ekologické stability v regionálním biocentru Soutok.
 • 3.—5. 12. Vánoční Lipka. Brno, Lipová 20, od 15 hod. Tradiční předvánoční akce pro děti i rodiče s řadou dílniček, ze nichž si odnesete vlastnoručně vyrobené vánoční dárky a dekorace. Pořádá Lipka — školské zařízení pro environmentální vzdělávání.
 • 10.—15. 12. Týden lidských práv. Brno. Desátý ročník festivalu u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Čekají na vás workshopy, přednášky, promítání a jiné akce. Pořádá Nesehnutí a Liga lidských práv.

Petice

Významné dny

Eko-akce před dvaceti lety

Jaké byly environmentální akce před dvaceti lety? Nesly se ve znamení boje proti jaderné energii, ochraně ozonové vrstvy a deštných pralesů, nechyběla ani lidská a zvířecí práva. Zajímavé byly ale i diskuse o směřování porevolučního Česka a otazníky nad přínosy evropské integrace.

 • Petice za trvale udržitelnou energii se stala základem energetické kampaně Hnutí DUHA, usilující o zelenější alternativy v energetice. Snaha ČEZu postavit vedle atomových reaktorů v Dukovanech i mezisklad vyhořelého paliva narazila na odpor aktivistů Duhy, jejichž kampaň vyústila až k zamítnutí tohoto plánu.
 • Brutálním zásahem policie skončila přímá akce proti týrání koní na Velké pardubické, kdy skupinky demonstrantů obsadily plochy před nebezpečnými překážkami a snažily se závodění zastavit. Policie aktivisty následně vyhnala, pronásledovala a bila v nedalekých lesích. Věk demonstrantů se přitom pohyboval mezi čtrnácti a dvaceti lety.
 • Další přímá akce organizací Greenpeace, Dětí Země, SZOPK a dalších probíhala na území Slovenska a upozorňovala na negativní dopady výstavby vodního díla Gabčíkovo. Dvanáctikilometrové pádlování po proudu Dunaje a následné neúspěšné obsazení ostrůvku s bagrem předčasně ukončila říční policie.
 • Urgentní řešení tenčení ozonové vrstvy požadovalo Hnutí DUHA, texty v Poslední generaci tlačily na spotřebitele, aby nepodporovali freonové spreje, blokáda uherskohradišťského Colorlaku a následný happening získaly pozornost médií i místní veřejnosti.
 • V již poněkud teoretičtější rovině probíhaly diskuse o výhodách a nevýhodách participace České republiky v Evropském společenství. Výrazné byly především obavy z centralizace kapitálu a politické moci, většího prostoru pro nadnárodní korporace a zániku lokálního podnikání nebo z environmentální perspektivy velkého nárůstu silniční dopravy a nekontrolovatelného přesunu toxických látek a odpadu. Je zajímavé vracet se k těmhle argumentům po dvaceti letech…

Připravila Barbora Bakošová. Tipy na zajímavé akce můžete zasílat na adresu baky@centrum.sk. 

Článek vznikl v rámci projektu Systém dalšího vzdělávání v oblasti aktivního občanství (CZ.1.07/3.1.00/37.0075), spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.