Odvážná cesta na Gerlach

22. listopadu 2017 /
foto: archív Taech for Slovakia. Letní škola Teach for Slovakia.

Program Teach for Slovakia vznikl z potřeby zlepšit úroveň slovenského školství. Dává příležitost mladým absolventům vysokých škol, aby se stali lídry společnosti, ve které bude dosažení tohoto cíle možné. Co si pod tím máme konkrétně představit?

Pátá třída na základní škole v Markušovicích na východě Slovenska. Tomáš Horváth přichází učit svou první hodinu angličtiny. Nechává žáky napnout plachtu a následně se do ní svalí. Udrželi ho. Pak si učitel se žáky vyměňují úkoly: on drží plachtu a děcka se do ní válí. Poněkud netradiční výuka cizího jazyka.

„Byla to názorná cesta na Gerlach, chtěl jsem jim ukázat, že jsme v tom spolu a taky, že jim od první chvíle důvěřuji, že se na mě mohou spolehnout,“ vysvětluje účastník dvouletého programu Teach for Slovakia, který na Slovensku funguje od roku 2014. „Od té hodiny jsem podobné ticho ve třídě nezažil,“ směje se a přiznává, že zpětně má pocit, že nezdolal se svými studenty jen Gerlach, nýbrž Himaláje.

Tomáš vystudoval evropská studia v Bratislavě i v Nizozemí, působil v několika neziskových organizacích, až nakonec před dvěma lety dorazil jako učitel do malé východoslovenské obce s asi 3500 obyvateli. „Bylo to přesně to, co jsem potřeboval — vykročit z relativně bezpečné a pohodlné bubliny do náročné reality,“ vzpomíná na svou motivaci.

Největší problémy vyřeší nejlepší lidé

Ona náročná realita slovenského základního školství opravdu není potěšující.

Mladí se do školství na Slovensku nehrnou, spíše odcházejí pracovat za hranice nebo do bank či korporací. Učitelům často hrozí vyhoření — ať už kvůli panujícím podmínkám ve školách, přílišné byrokracii nebo malé podpoře. Školy v sociálně a ekonomicky těžkých regionech nejsou komunitním prostorem. Některé předměty se vyučují velice nudně. — To je jen několik nedostatků, na které upozorňují zakladatelé programu Teach for Slovakia i jeho účastníci.

 „V této chvíli máme na Slovensku více než 30 % dětí do patnácti let, které neumí číst s porozuměním. Žáci pátých ročníků ovládají jen 62 % učiva, které by měli, ale pátáci z chudých rodin ho ovládají jen z 26 %. Jen 0,3 % romských mladých lidí ukončí vysokou školu, ve srovnání s 41 % většiny,“ jmenuje vedoucí programu Teach for Slovakia Anna Symington-Maar nelichotivé statistiky o slovenském školství. Sama učila ve školách od Nepálu až po Londýn, ale vrátila se na Slovensko s vizí změnit vzdělávací systém.

Jak? Teach for Slovakia jej chce změnit tím, že jejím programem projde tisíc absolventů schopných prosadit, co společnost potřebuje.

„Chceme vytvořit silně propojenou komunitu lidí, kteří mají odhodlání, zručnosti i vědomosti, aby z různých pozicí a sektorů společně zaváděli změny s cílem výrazně zvýšit počet dětí, které mají šanci na Slovensku uspět,“ říká Symington-Maar. Každý dobrý manažer podle ní ví, že tam, kde je největší problém, je potřeba poslat nejlepší lidi.

Pro koho je Teach for Slovakia?

Teach for Slovakia působí pod organizací Manageria. Slovenské ministerstvo školství jej podporuje finančně a také dává účastníkům příležitost stáží. Slovenský program je součástí celosvětové sítě Teach for All. Podobné aktivity dnes probíhají ve 46 zemích světa, mimo jiné v Německu, Rakousku či Pobaltí.

Trénink účastníků a účastnic Teach for Slovakia, foto: archív Teach for Slovakia. 

Osobnostně a profesně se v něm rozvíjejí absolventi vysokých škol, kteří si troufnou na učitelské pozice ve školách s nejhoršími výsledky a s dětmi z nejchudších rodin, nebo ve školách na sídlištích, kde jsou výzvami vztahy mezi dětmi. Má aktuálně třicet účastníků a osmnáct ambasadorů, kteří již dvouletý program ukončili. Přesné číslo, kolik lidí má každý rok do programu nastoupit, však není nastaveno. Vše závisí na kvalitě přihlášených. „Člověk, kterého do programu přijmeme, musí mít zápal pro naši vizi, otevřenost a odhodlání neustále na sobě pracovat, výborné komunikační schopnosti, schopnost motivovat druhé, přemýšlet a řešit problémy a odhodlání znovu a znovu vstát i po opakovaných selháních,“ vyjmenovává Symington-Maar nároky na ty, kteří se na dva roky zavazují odevzdat svůj čas dětem a sebe-rozvoji. Rozhodující při výběru není ani věk, nejstarší účastník měl 34 let, tudíž nebyl čerstvým absolventem univerzity. Program ovšem cílí především na mladé.

Vybraní účastníci a účastnice mohou pocházet z různých oblastí, nemusí mít pedagogické vzdělání ani zkušenosti. Stačí mít vystudovanou vysokou školu. Na úvod se všichni zúčastní šestitýdenního úvodního školení.

Pryč s předsudky!

„Náš den měl minimálně dvanáct pracovních hodin, volné jsme měli jen neděle. Člověk neměl kdy vstřebat obrovské množství informací z přednášek a workshopů. Na druhé straně, byl to i hodně inspirativní čas, a když na to teď zpětně vzpomínám ve srovnání s běžnými dny ve škole, byla to malina,“ svěřuje se Katarína Vargová, nová účastnice programu. Vedle setkání s inspirativními lidmi je součástí přípravy i učení žáků letní školy a společný výstup na již zmíněný Gerlachovský štít.

Katarína začala před dvěma měsíci učit čtvrťáky na základní škole ve Velkých Levároch. I přes důkladnou přípravu byly její začátky těžké. „S velkýma očima jsem do školy přinesla nová pravidla, motivační systém, třídní heslo, systém práce. Svobodu v rozhodování i v přístupu k učení. Neuvědomila jsem si, že pro děti to může být náročné přijmout. První týdny se hodně z nich bouřilo, byli zmatení, se svobodou neuměli pracovat,“ vzpomíná sebekriticky.

Absolventka scenáristiky dělala workshopy kreativního psaní již během studia. „Často jsem se setkávala s tím, že děti neměly fantasii, nepřemýšlely za sebe, volnost v tématu i formě je děsila. Pátrala jsem po příčině a našla jsem ji ve zkostnatělém školním systému. Rozhodla jsem se to změnit,“ přibližuje svou motivaci.

Každý den ve škole je podle ní jiný a v programu Teach for Slovakia se již od začátku učí novým věcem. „Už první den přípravného kurzu nás poslali do osady vařit s místními typické romské jídlo — marikle. Moje hranice a předsudky se v té chvíli posunuly tak, až jsem měla pocit, že jsem úplně jiný člověk než před návštěvou,“ svěřuje se Katarína.

Alespoň ukázat směr

Do Teach for Slovakia jsou zapojeny školy po celém Slovensku — od hlavního města až po východoslovenské Michalovce. Učitelé a učitelky z programu přicházejí tam, kde by podle Teach for Slovakia mohli pomoct a kde školy chtějí spolupracovat.

Přednáška v rámci školení Teach for Slovakia, foto: archív Teach for Slovakia. 

Ředitelka Základní školy Spišský štvrtok Ľudmila Barlová se rozhodla zapojit školu do programu „s malou dušičkou“, jak říká. Nevěděla, do čeho jde. „Teach for Slovakia jsem však od začátku vnímala jako příležitost dostat do škol netradiční formy vzdělávání, které fungují lépe než ty klasické, jimiž většinou získáváme teoretické poznatky. Nestíháme je však aplikovat v praxi, není na to čas,“ vysvětluje. V její škole patří mezi největší výzvy vůbec přesvědčit žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí o důležitosti vzdělání a motivovat je, aby pokračovali ve studiu na střední škole.

„Učitelé z programu učí jinak — zážitkově. Věnují se dětem i po vyučování, učí děti řešit osobní problémy, pomáhají naplnit jejich osobní cíle,“ přibližuje ředitelka. Přiznává, že dva roky programu na škole zatím nevyprovokovaly závratné změny, ale ukázaly směr, kterým se chtějí ve škole ubírat. „Úspěch žáka přichází přes vztah k učiteli. Čím je lepší, tím větší osobní úspěchy žák dosahuje,“ soudí.

„Jen je mně líto, že my — služebně starší učitelé — nemáme možnost získat takovou odbornou pomoc v oblasti zavádění inovativních metod vzdělávání, jakou mají účastníci Teach for Slovakia,“ dodává Barlová.

Účastníci programu jsou zaměstnanci školy, do níž byli vybráni, a tomu odpovídají i jejich učitelské platy. Program však svým učitelům a učitelkám poskytuje příspěvek na bydlení, jelikož téměř ve všech případech je nevyhnutelné stěhování, i cestovní náklady. V konečném důsledku se plat spolu s kompenzacemi rovnají průměrnému platu absolventa vysoké školy v soukromém sektoru. To vše je možné díky sponzorům, především soukromým společnostem v čele s ESET, Slovenskou spořitelnou a Slovak Telekom.

Ztráta ideálů

S osobnostními změnami i jakýmikoliv dalšími problémy účastníkům pomáhají mentoři. „V prvních měsících jsem se trápil s chováním žáků. Moje mentorka mi dala konkrétní rady, jak mít ve třídě pořádek, ale i nadále zůstat k žákům přátelský,“ vzpomíná Roman Veverka, který již program ukončil a dnes sám působí jako mentor.

„V rámci programu děláme to, co si myslíme, že by měl mít každý učitel. Naši účastníci mají mentora, který je provádí od prvního dne v programu. Mluví spolu jednou za dva týdny, mentor navštěvuje školu i hodiny účastníka, provádí ho rozhodnutími i výzvami, pomáhá při práci s rodinami žáků,“ jmenuje úkoly mentora Symington-Maar.

Dle ní je jednou z největších výzev pro zapojené mladé lidi překonat propast mezi svými ideály a sny a krutou realitou. „Výzva přitom nespočívá v tom, aby se s touto propastí emocionálně vypořádali a snížili svá očekávání, nýbrž aby i přes tuto propast byli schopní každý den udělat maximum, co v daném momentu můžou,“ vysvětluje.

I Katarína, Tomáš a Roman v praxi narazili na jistou ztrátu ideálů. „Učitelská práce je těžká právě kvůli klackům, které systém hází pod nohy. Jsem přesvědčený, že by měl učitel učit méně hodin a měl by mít intenzivnější podporu. Také školy by měly mít příležitost byt inovativní a inkluzívní,“ soudí Roman, který přitom učil na sídlištní škole v Popradě, podporující sportovně zaměřené žáky. Nešlo tedy o školu v malé obci s malými možnostmi.

Psychický nápor, pozitivní výsledky

Vedle nehostinného systému vidí zpovídaní účastníci programu výzvu i co do trpělivosti v práci s dětmi a v psychickém náporu učitelské profese. „Postupně jsem zjistil, že plnit každodenní povinnosti ve škole a zároveň být co nejaktivněji zapojený do Teach for Slovakia je velice vyčerpávající,“ vzpomíná Roman, který navíc bojoval i s tím, že jeho manželka učila v rámci programu na škole v jiné obci.

Program nabízí více než 240 hodin školení a 90 hodin mentoringu. V letních měsících, kdy jiní učitelé odpočívají, absolvují jeho účastníci stáže ve velkých slovenských firmách, jako je zmíněný ESET nebo Accenture, nebo třeba na ministerstvu školství i v prezidentské kanceláři (prezident Andrej Kiska převzal nad programem záštitu).

Účastníci a účastnice Teach for Slovakia s prezidentom Andrejem Kiskou, foto: archív TsF. 

Připraví se díky tomu i na druhý rok svého působení, v němž mají společně s žáky uskutečnit vlastní projekt s pozitivním měřitelným dopadem na druhé — jde o takzvanou leadership challenge.

Nároky programu jsou tedy velké. V zapojených školách se už však zlepšily statistiky úspěšnosti žáků například v oblasti základní čtenářské a matematické gramotnosti. Na měření pokroku u žáků všech ročníků základních škol se používají testy vytvořené firmou Exam. Některé třídy v těchto testech zaznamenaly v průběhu školního roku 2015/2016 více než 30% zlepšení.

Modelová škola na obzoru

Po dvouletém působení mají absolventi a absolventky Teach for Slovakia další možnosti růstu. Pokud se stanou ambasadory programu, absolvují další školení, získají podporu v kariérním rozvoji. Někteří již pracují na ministerstvu školství, jiní přispívají autorskými texty z oblasti školství do týdeníku .týždeň. Mohou si také zkusit založit neziskový start-up v oblasti zlepšení kvality vzdělávání a získají na něj finanční podporu.

„Vyhodnocujeme možnosti zřízení školy, která by v plné míře zohlednila reálné potřeby svých žáků. Měla by to být škola nevýběrová, základní, v prostředí, kde se setkává vysoká chudoba s výrazně podprůměrnými akademickými výsledky žáků. Pravděpodobně na východě Slovenska,“ prozrazuje Tomáš Horváth plány do budoucnosti.

Inspirovat se chtějí základními školami třeba v Novákoch nebo Muránské Dlhé Louce, které prý dokazují, že pozitivní změny jsou možné i ve zkostnatělém systému. Dle Tomáše to není tak, že systém v rozvoji jen brání: „Systém toho také mnoho umožňuje, jenom nedává potřebnou podporu přímo aktérům — ředitelům a učitelům, aby se o změnu zasloužili. Ředitelé mají osekané kompetence, učitelé třeba nemají adekvátní ohodnocení. Závisejí tedy na osobní činorodosti a odvaze jednotlivců, jak systém svým způsobem prověří,“ vysvětluje jeden z absolventů Teach for Slovakia, kterým odvaha rozhodně nechybí.

Kontakt: magdalenavaculciakova@gmail.com.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.