Prázdniny bez hranic

11. října 2009 /

Novinky z Visegrádu.

Ze sledování zpráv by jeden snadno nabyl dojmu, že ve střední Evropě ustupuje myšlenka spolupráce národoveckým vzplanutím. Pohled mezi maďarské, polské či slovenské ochranáře však naštěstí tlumí probouzející se skepsi. A navíc se ukazuje, že přeshraniční kooperace zdaleka není povzbuzena jen obdobnými potížemi při vypořádávání se se záplavami (viz článek na s. 34 o záplavách v Polsku), mnohdy následovanými nemenší vlnou komárů.

Začněme na horkém maďarsko-slovenském pomezí. Ochranáři z obou stran Dunajese totiž rozhodli pod hlavičkou společného projektu Life pomoci nejohroženějšímu evropskému sokolovitému dravci — rarohu velkému. Samice ozdobené satelitní vysílačkou jim už třetím rokem zasílají pozoru-hodné informace o svých životních návycích — jedna z nich dokonce až z Afriky. Ornitologům tím jistě působí větší potěšení než váhající slovenský stát: jeho neochoty vyhlásit ptačí lokality evropské soustavy Natura 2000 si již povšimla i Evropská komise, a po několika nevyslyšených upozorněních se schyluje k žalobě.

Na druhé straně Slovenska, v Tatranském národním parku, se o prázdninách věnovali spolu s polskými ochranáři pravidelnému počítání kamzíků. Zatímco ještěpřed deseti lety zde žily necelé dvě stovky, letos jich už po parku pobíhalo 720.

I další zprávy se nesou spíše ve vstřícném duchu, a přesahují přitom i trojlístek jmenovaných zemí. Maďarští a rakouští aktivisté se rozhodli pro společnou dvoutýdenní hladovku proti plánované spalovně odpadů v rakouské příhraniční obci Heiligenkreuz. Zároveň vyjádřili odhodlání případně rozebrat i kolejnice vedoucí k závodu či se postavit na odpor bankám financujícím projekt.

Po takových novinách nepřekvapí, že mezistátní spolupráce se nevyhnula ani naší zemi. Do Kratušína na Prachaticku kupříkladu zavítal mistr Slovenska v tradičním kosení Ľubomír Košút, který zde vytvořil nový šumavský rekord — arový čtverec pokosil za čtyři minuty a dvě vteřiny. Mezi ženami, soutěžícími na poloviční výměře, pak zaujala první místo jednaše-desátiletá Marie Svatošová z Prachatic s časem dvě minuty a 35 sekund.

A aby nebylo mezinárodního tónu dost — k pozoruhodnému projektu se vzepjali wroclavští astronomové s jejich českými kolegy a ochránci přírody. Díky společnému úsilí bude v říjnu pravděpodobně vyhlášeno netradiční chráněné území — Jizerská rezervace temné oblohy. Rádi by tímto způsobem upozornili na jeden ze stále zmiňovanějších problémů — světelné znečištění. Podaří-li se jejich úsilí dotáhnout do konce, mělo by tamní území temné oblohy patřit k vůbec prvním na světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.