(R)evoluce kulturně kreativních

6. dubna 2013 /
foto: www.akdn.org. Vesnice Cal-Earth v Mohavské poušti.

Skvělý dokumentární film (R)evoluce kulturně kreativních maďarského režiséra a producenta Frigyese Fogela, jehož česká premiéra se uskutečnila 24. ledna v pražském Divadle Kampa, mapuje obrysy nově vznikající kultury, která dnes tváří v tvář kolapsu západní civilizace otevírá naději pro formování udržitelné a tvořivé planetární civilizace. Fogel v návaznosti na výzkumy amerického sociologa Paula H. Raye, který je hlavním mluvčím filmu, představuje základní témata, hodnoty, příběhy a vize této nové kultury, včetně jejich pionýrských projektů a hlavních protagonistů. Ve filmu se kromě Paula H. Raye a jeho ženy Sherry Ruth Anderson setkáme například s tvůrcem teorie spojitosti a klíčovým integrálním myslitelem Ervinem László (Budapešťský klub), autorem Projektu globálního vědomí Rogerem Nelsonem, zakladatelem organizace Bioneers Keny Ausubelem, Peterem Merrym z Univerzity moudrosti, inspirátorem hnutí Transition Town Robem Hopkinsem, politoložkou Susan George, sociálním podnikatelem Péterem Takátsem či představiteli antroposofického hnutí bratry Pietznerovými. Seznámíme se s novými etickými bankami Triodos a GLS Bank a projekty lokálních měn, s ekologickými, kulturně kreativními podniky Hawthor Valley Farm a Gaiam, s problematikou alternativní medicíny, s novými projekty ekologické architektury kalifornského institutu Cal-Earth, ale také se sociálními hnutími, z nichž kulturní kreativci vzešli (demonstrace v Seattlu 1999).

foto: http://abanjoandafiddle.wordpress.com

Fogelův dokument přispívá k sebeuvědomování a aktivizaci této nové kultury, jejíž protagonisty v roce 1996 nazval Paul H. Ray kulturními kreativci. Podle Rayových výzkumů je „kulturně kreativních“ lidí dnes v USA víc než 50 milionů a na celém světě kolem 200 milionů. Kulturně kreativní jsou ekologicky, sociálně i spirituálně vnímaví a usilovně hledají cesty pro řešení současných globálních problémů a výzev. Překračují tradiční dichotomie mezi modernismem a tradicionalismem a vynořují se jako nová vrstva za národními a etnickými identitami. Uvědomují si nezbytnost hledání společné globální vize a globálních hodnot, respektive globální moudrosti.

Frigyes Fogel, zdroj: http://about.me/FogelMedia.

Kulturní kreativci v mnoha ohledech navazují na v 70. letech nalezené postmaterialisty sociologa Ronalda Ingleharta. Do současného sociálního i politického života zjevně vnášejí novou kvalitu. Ukazují totiž, že vskutku účinná sociální transformace se neobejde bez podstatné proměny našeho vědomí. Důležitou zprávou, která z Fogelova filmu zaznívá, je myšlenka spojitosti. Objev, že jako společnost nejsme souborem izolovaných jedinců, kteří spolu musejí neustále bojovat o svoje místo na slunci, ale společenstvím vzájemně propojených subjektů, spojených jedním společným osudem, před námi, zdá se, otevírá příležitost hlouběji porozumět ekologii vědomí. Otevírá vskutku epochální příležitost pro rozvoj kolektivní inteligence a tvořivosti, a tím také pro účinné budování sociální koherence a udržitelné, moudré planetární civilizace. Kulturní kreativci naznačují, že rozvoj kolektivní inteligence dnes nepředstavuje žádnou chiméru, ale naprostou nezbytnost, pokud chceme současnou globální krizi přežít. Přinášejí kolektivní pozitivní obraz budoucnosti, která pracuje pro všechny, a ukazují, že nazrál čas, abychom (sami se sebou) něco zásadního podnikli. Jak říká Rob Hopkins: „Tohle je doba přebírání iniciativy.“

Cultural Creatives – The (R)evolution. Režie Frigyes Fogel, Maďarsko 2011, 81 minut, viz http://culturalcreatives.cc. Další články o filmech najdete tady

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.