Sedm bran do Litovelského Pomoraví

9. prosince 2014 /
foto: Archív Sluňákov

Návštěvnická centra chráněných krajinných území bývají zamýšlena jako místa, která příchozím otevírají pomyslnou bránu do výjimečných krajin hodných lidské pozornosti, pozastavení, ochrany. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR usiluje o vytvoření sítě „Domů přírody“, ve kterých se lidé dozvědí informace v krajině skryté. Vlastně se pod jejich střechami „Domů přírody“ zabydlují příběhy jejich vývoje, osídlování, krásy.

Litovelské Pomoraví možná na první pohled nepřipadá poutníkům přitažlivé jako členěná krajina hor. Přesto i zde vznikl Dům přírody Litovelského Pomoraví. Pomohla mu svědectví přírodovědců a ekologů, kteří již mnoho let oceňují jedinečnost této „bažiny“ na severu od Olomouce. Jde o zachovalou vnitrozemskou říční deltu, o krajinu utkanou vzájemnou komunikací země a vody. Když už někdo vstoupí do území „kopřiv a čmeláků“, najde v jeho okolí pralesovité porosty mnoha odstínů zeleně, svět jitřící lidské smysly silnými pachy, vlhkem, neobvyklostí zvuků, rozmanitostí tvarů, průsvitů světla ve změti větví a listů.   

foto: Archív Sluňákov

Dům přírody Litovelského Pomoraví je také svým způsobem jedinečný. Nejde o vnitřní interaktivní exponáty v budově, ale o vnější procházku pěti biotopy lužních lesů. Naši výtvarníci tuto procházku obohatili o místa zastavení. Vznikla tak Rajská zahrada Františka Skály, Lesní chrám Miloslava Fekara a Ohniště zlaté spirály Marcela Hubáčka. Jsou meditativními rozhlednami do prostoru mimo nás a zároveň nabízí pobyt uvnitř jejich těl s možností pozastavit se a promýšlet svůj vztah k okolí, meditačně se věnovat svému nitru v propojení na okolní krajinu. Idea projektu se zrodila na Sluňákově a zapadla do dlouhodobě vznikajícího vzdělávacího biocentra.

foto: František Skála

Celá expozice je od září tohoto roku otevřena lidem pro procházky pěším okruhem v okolí nízkoenergetického domu, sídla o.p.s. Sluňákov. Sluňákov navíc připravil materiály v rámci projektu „Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví“. Návštěvníci dostanou k orientaci v areálu mapu, brožury a sešity, které jim nabízejí hravé aktivity, umožňující znovu a znovu, vždy jinak, objevovat areál věnovaný kráse lužních lesů mezi Mohelnicí a Olomoucí. Brány jsou to symbolické, otevírají přírodu Litovelského Pomoraví na základě tematických procházek: poutní, poetické, vodní, větrné, zemní, ohňové a sluneční.

Návštěvníkům jsou přiblížena témata rekreace v nivě řeky Moravy, technologického a architektonického řešení nízkoenergetického domu, chutí a vůní ukrytých v rostlinách, včelařství a ovocnářství v lokalitě Šargoun. Nechybí ani představení samotné „galerie v přírodě“ a jejich autorů.

foto: Miloš Šejn

Sedm bran, které vznikly s přispěním Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci Fondu environmentální odbornosti, se lidem znovu otevře, stejně jako Dům přírody, v dubnu 2015. Věříme, že přispějí k silnějšímu vnímání jedné z krásných krajin našeho domova i k možnosti zabydlet se tímto způsobem ve svém vlastním nitru. To vše reálně bez virtuálních pomůcek, tělesně, s pomocí všech smyslů, v klidu, v krásném prostředí, příjemně a hravě.

Více praktických informací naleznete na www.slunakov.cz/ a www.dumprirody.cz

Michal Bartoš je ředitelem o.p.s. Sluňákov, Petr Köppl pracuje v Domě přírody Litovelského Pomoraví. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.