Věřte mi, děti!

6. února 2008 /

„Nejvýznamnější změnou co do grafické úpravy je náhrada kočky na titulní straně bobrem,“ napsal vedoucí redaktor Jakub Patočka v sumáři Poslední generace v roce dva. Výrazněji se však proměnila struktura časopisu, nově sestávající (z nadlouho stabilních) rubrik Projevy krize, Kořeny krize, Kořeny budoucnosti, Duha akcí, názorů a konfrontací plus překladů z časopisů jako The Ecologist či Third World Resurgence. Dvacetistránkový časopis s novou redakční radou nabídl pestřejší menu, leitmotivy však zůstaly tytéž.

Problematičnost jaderné energetiky doložil Jan Beránek na schizofrenní roli Mezinárodní agentury pro atomovou energii MAAE, nevýhodnost JE Temelín připomenula jak vložená petice proti její dostavbě, tak i tři otevřené dopisy adresované tehdejšímu prezidentovi, premiérovi a ministru hospodářství. „Prosíme, snažte se nebýt arogantní k lidem, kteří se ničím neprovinili, jen mají tvořivější fantazii anebo si pro vytváření svých názorů opatřili více podkladů,“ stálo v dopise Hnutí DUHA určeném — hádejte dvakrát — Václavu Klausovi; ten tehdy v Pittsburghu podepsal předběžnou dohodu s hlavním dodavatelem JE Temelín firmou Westinghouse, aniž by čekal na závazné rozhodnutí vlády o osudu JE.

„Uhelným revírům začaly odlehčovat atomové elektrárny, a naopak. Se stejnou logikou se rozhodovalo o výstavbě další dálnice: Drážďany— Praha. Byla nezbytně nutná, aby odlehčila jiným dálnicím. Zajisté i této dálnici bude třeba záhy odlehčit. Neboť jak jinak by se mohla trvale zlepšovat ekologická situace?“ ptal se ironicky Jan Keller v textu hodnotícím rok 1992; na margo těžby dřeva na Sibiři stejný autor uzavřel: „Zdá se, že Rusové a Američané se dohodnou. Rusko potřebuje devizy, Amerika zas laciné dřevo. Kdo potřebuje tajgu? Pouze Jakuti, Negidalci, Altajové, Něnci, Mansové, Udahejci a taky poslední sibiřští tygři. Těch zbývá zhruba 250.“ Dodejme, že těch se díky nasazení ochranářů nyní potuluje krajinou o něco více.

Vedle kritických příspěvků přiblížil Ríša Kořínek život v anglické komunitě „kopáčů a snílků“ Monkton Wyld Court, hodnotu ruční práce vyzdvihl úryvek zen buddhistického pojednání D. T. Suzukiho, citlivé duše potěšila báseň Nanaa Sakakiho Jezme hvězdy: „Věřte mi, děti! Bůh stvořil nebe pro letadla. Korálové útesy pro turisty. Pole pro umělá hnojiva a pesticidy…“ Neméně inspirativní zůstává i citát André Gida z titulní strany: „Zemi jsme nezdědili po svých předcích, půjčili nám ji potomci.“

Zkrátka zlaté časy v třiadevadesátém…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.