Sedmá generace

Sedmá generace 4/2004

Divoký odsun brněnského nádraží

Je veřejným tajemstvím, že nové nádraží má stát uprostřed aktivní záplavové zóny řeky Svratky.

30. dubna 2004 /

Strach, smrt a technologie

V roce 1985 (v českém překladu o dvanáct let později) se objevila na pultech knihkupectví pozoruhodná kniha Dona DeLilla Bílý šum. Autor zachycuje společnost, která se vyspělými technologiemi a neustálým stupňováním spotřeby snaží marně překřičet svůj strach ze smrti. „Téměř neslyšitelný zvuk věcí v pohybu, v bezchybném, neúnavném a neviditelném fungování kdesi v pozadí; zvuk neustálého vyrábění a spotřebovávání — to vše jsou zvuky nesrozumitelného jazyka technologické společnosti, mentálního a informačního smogu — bílého šumu.“

29. dubna 2004 /

Skeptický environmentalista

Bjorn Lomborg svou knihou Skeptický environmentalista: Měření skutečného stavu světa nesporně vyvolal velký rozruch. Na celém případu nejsou zajímavé ani tak polemiky s jeho názory, ale spíš politický kontext sporu o serióznost Lomborgova díla. „Väčšina z temer 3000 citácii sa odvoláva na novinové články alebo na sekundárne zdroje. Odvolávok na primárne vedecké štúdie uverejnené v rešpektovaných recenzovaných časopisoch je minimum a navyše sú jednostranne vyberané.“

28. dubna 2004 /

Duch harémismu stále obchází českými zeměmi

„Ačkoliv jsme demokratičtí plebejci, nejsme demokrati,“ říká významná dokumentaristka Olga Sommerová.

27. dubna 2004 /
Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.