Za Helou Vlašínovou

10. srpna 2017 /
foto: Helena Vlašínová, foto: archiv Ekologického institutu Veronica.

Nestor tuzemské ekologické výchovy Aleš Máchal vzpomíná na významnou propagátorku permakultury a autorku knihy Zdravá zahrada Helenu Vlašínovou.

16. června 2017 odešla výjimečná lidská bytost, jejíž životaběh se vyznačoval neobyčejnou skromností, sebekázní a pokorou — Hela Vlašínová. Milující manželka svého muže Mojmíra, vzorná matka Světlanky a Ondry, laskavá babička čtyř báječných vnoučat. Pro spoustu nejbližších přátel, ale i známých a studentů, byla nedostižným vzorem poctivosti v profesním i soukromém životě. Člověk čistý, plný lásky, ohleduplnosti a dobré vůle pomáhat komukoliv, kdo pomoc potřebuje.

Helina vědecká a učitelská dráha na Mendlově univerzitě započala už v roce 1986. Na Agronomické fakultě se po léta věnovala především experimentům v oblasti explantátových kultur rostlin, jejich hodnocení pomocí mikroskopických metod, analýzy obrazu a také studiu transportu fytohormonů.
Vyučovala zde řadu předmětů, například Rostlinné explantáty, Morfogeneze in vitro, Mikroskopické metody, podílela se na výuce předmětů Ekologie a Fyziologie růstu a vývoje, nově prosadila a od roku 2013 učila volitelný předmět Permakulturní techniky.
Posledně jmenované téma široce přesahovalo i do jejího soukromí. V něm byla vedle chovatelky koz a slepic také nadšenou a úspěšnou zahradnicí, která principy permakultury dokázala propagovat nejen slovy a texty, ale především praxí vlastní zahrady, kterou s manželem Mojmírem dokázali vybudovat na ploše původního rumiště tak dobře, že se stala jednou z prvních certifikovaných ukázkových přírodních zahrad v České republice.

foto: archív Sedmé generace

Mnoho energie věnovala Hela také vzdělávání zájemců o permakulturu, respektive o permakulturní design, který je založený na pozorování a ohleduplném využívání přírodních látkových koloběhů i přirozených vazeb mezi organismy a jejich prostředím. Pro brněnský Ekologický institut Veronica pořádala Hela pravidelná Setkání přátel přírodní zahrady a na témata související s budováním a využíváním přírodních zahrad publikovala dlouhou řadu článků, například v časopisech Klíčová dírka a Zahrádky a zahrady.
Ve školském zařízení environmentálního vzdělávání Lipka několik let vedla Klub aplikované botaniky. Jejím nejúspěšnějším publikačním počinem však byla knížka Zdravá zahrada, ve které shrnula i pro laiky srozumitelným způsobem řadu rad a doporučení, jak na zahradě hospodařit bez chemie, co jsou smíšené kultury, co je dobré vědět o léčivých a jedlých plevelech, jak se přátelit s drobnými i většími zahradními živočichy, a hlavně jak vytvořit a udržet půdu zdravou. O zcela mimořádném zájmu o tuto publikaci nejlépe svědčí její trojí vydání a další dotisky.
Hela byla žena nesmírně statečná. I se svou těžkou nemocí, která ji léta sužovala, bojovala mlčenlivě, trpělivě, s vírou a nadějí. Všem nám, kteří jsme ji měli rádi a bylo nám dopřáno se s ní v životě potkávat, je smutno. Převelice smutno, ale jsme vděčni, že jsme jí směli být nablízku. Pokud by bylo na světě víc lidí tak dobrých jako Hela Vlašínová, bylo by kolem nás mnohem víc porozumění, úsměvů, lásky a radosti. Máme Ti tolik zač děkovat, Heli, i když už jsme Ti to nestačili povědět.

Napsáno s přispěním Petry Štěpánkové. Poprvé vyšlo v Deníku Referendum.

2 komentáře: “Za Helou Vlašínovou”

  1. […] se tato myšlenka rozšířila do České republiky. K propagaci napomohli manželé Vlašínovi (Helena Vlašínová napsala knihu Zdravá zahrada, bioložka, výzkumnice, zahradnice a lektorka permakultury na […]

  2. zdenka Kunčarová napsal:

    Znala jsem Helu Vlašínovou už v době studia na Vysoké škole zemědělské. Bydlely jsme spolu na kolejích. Její celý život byl protchnut láskou, porozuměním, empatií.
    Měla krásný vztah s maminkou. Pak se jí narodila dcerka Světlanka, dostala jsem oznámení, poslala jsem jí gratulaci a zmizela mi. Jen jsem tušila, že pracuje na zěmědělské škole.
    Helenko, vzpomínám na tebe s láskou. Zdena

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 2/2024 vychází v 2. polovině dubna.