Sedmá generace

Sedmá generace 8/2004

Chudoba a Romové

O mnohovrstevnaté problematice soužití Romů a Čechů píše Ivana Šimíková, doktorandka sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

4. srpna 2004 /

Antienvironmentální ofenziva v USA

„V environmentalistických a sociologických textech zámořské provenience se tento pojem běžně používá pro označení mnohovrstevnatého a různorodého fenoménu, který začal ve Spojených státech amerických výrazně ovlivňovat veřejnou debatu o ekologických otázkách zejména v 90. letech minulého století … Za hlavní aktéry antienvironmentalismu jsou považovány především průmyslové korporace a jejich asociace…“

3. srpna 2004 /

Hra o miliardy

Ministerstvo životního prostředí připravuje plán, který by měl snížit český příspěvek ke globálním změnám klimatu. O omezování exhalací oxidu uhličitého v něm ale, zdá se, nejde.

2. srpna 2004 /

Čtenář je nebezpečný člověk

Miloš Urban patří mezi nejvýraznější české spisovatele mladší generace. Za ekologický horor Hastrman obdržel cenu Magnesia Litera.

1. srpna 2004 / ,
Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.