Občanský kalendář

25. srpna 2021 /
foto: Barbora Sommers
Tradiční přehled přednášek, workshopů, festivalů, exkurzí a dalších akcí, které byste si měli poznačit do svého diáře či online kalendáře. Neopomínáme aktuální výzvy, kampaně a petice související s životním prostředím a lidskými právy. Vzhledem k probíhající pandemii je možné, že se některé akce neuskuteční.

Akce

 • 2.—4. 9. TABOOK 10. Tábor. Festival a mezinárodní setkání kvalitních malých nakladatelů, festival obrazové knihy a ilustrace, festival knižních profesí. Vše potřebné najdete na facebook.com/FestivalTaBook.

 • 8.—19. 9. Ekologické dny Olomouc 2021. 31. ročník společné porady o našem světě s tématem Přirozené, původní a jejich podoby a nápodoby v přírodě a společnosti. Součástí akce je 18. 9. tradiční Ekojarmark s hudebním programem, řemesly, hravými zastaveními pro děti i rodiče, tentokrát v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví. Pořádá Sluňákov ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Více na slunakov.cz/edo.
 • 8. 9. Konference Zpátky k jídlu. Národní zemědělské muzeum, Praha. Spíkři mimo jiné prozradí, jak přispět k proměně českého zemědělství směrem od průmyslové výroby k zemědělství šetrnému k člověku a přírodě, od vysoce průmyslově zpracovaných potravin směrem ke skutečnému jídlu. Pořádá Slušná firma, zpatkykjidlu.cz.
 • 10.—12. 9. Úvod do permakultury a zakládání zahrady. Divočina — komunitní zahrada a ekocentrum, Malešov u Kutné Hory. Vzdělávací a praktický kurz pro permakulturní zahradníky, šestnáct vyučovacích hodin pro šestnáct účastníků. Více na akademiepermakultury.cz.

 • 16.—18. 9. Žilinský literární festival. Nová synagoga, Žilina. Největší literární událost na středním Slovensku. Letošní téma LitSphéra. Organizuje Literární sdružení Žilina s knihkupectvím Artforum. Více na zlf.sk.
 • 17.—19. 9. Festival Evolution. Výstaviště Holešovice, Praha. Zdravý životní styl, osobní a duchovní rozvoj i ekologické projekty. Více na festivalevolution.cz.

 • 18. 9. KNIHEX 11. Kasárny Karlín, Praha. Setkání malých nakladatelů a čtenářů pod širým nebem. Více na knihex.cz.
 • 23. 9. Krajina voleb. Zemědělství a lesnictví před výzvami nadcházejících let. Online. Českou zemědělskou i lesní krajinu čeká v následujících letech znatelná proměna. Máme v příštích letech očekávat, že se bude uhlík zachytávat v zemědělské půdě a obnovujících se lesích, nebo bude naše krajina nadále ke změně klimatu přispívat? Na to se po celý den budou pokoušet odpovědět diskutující odborníci. Vše potřebné včetně registrace najdete v události na facebookovém profilu Hnutí DUHA.

 • 24.—26. 9. LITR Olomouc. Konvikt, Olomouc. Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací. Více na litrolomouc.cz.

 • Do 30. 9. KRAJ!NA — o naší zemědělské krajině, jejích problémech a možných řešeních. Hrad Veveří. Výstava představuje vliv člověka na zemědělskou krajinu a snaží se najít odpověď na otázku, jak každý z nás může naši krajinu pozitivně ovlivnit. Pořádá Ústav plánování krajiny Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Více na mendelu.cz.

 • 2. 10. Pražský BIOjarmark. Národní zemědělské muzeum, Praha, 9—17 hodin. Tradiční setkání zemědělců, organizací či prodejců biopotravin na dvoře muzea na Letné. Pořádá PRO-BIO LIGA. Více na biojarmark.info.
 • 9. 10. Stoka nad soutokem. Divadlo Husa na provázku, Brno. Po roce a půl další bláznivá ekohra z pera Mojmíra Vlašína a Josefa Ference. S klasickým rautem, dražbou a cimbálkou Veronica. Vstupenky na smsticket.cz.

 • 21. 10. Krajina pro život. Brno. 5. Národní konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství. Více na konference-evvo.cz.
 • 26.—31. 10. 25. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Kino, diskuse, dokumenty. Snad vše živě. Informace sledujte na ji-hlava.cz.

Petice a kampaně

 • Špatný stavební zákon prošel Poslaneckou sněmovnou. Zákon, proti kterému se jasně vymezil Senát, Nejvyšší správní soud, 101 akademiků i veřejný ochránce práv a který je v rozporu s legislativními pravidly, likviduje systém ochrany veřejných zájmů, centralizace rozhodování posílí korupční příležitosti a vydání stavebních povolení se zastaví až na rok a půl. Jedinou nadějí je, že poslankyně a poslanci, kteří zákon v aktuální podobě nepodporují, opakovaně v rozpravě uvedli, že po volbách podají návrh na jeho zneplatnění. Zákon má být účinný od 1. července 2023. Sledujte aktuality Hnutí DUHA a Zeleného kruhu.
 • Klima tě potřebuje. Podepište slovenskou petici za ochranu klimatu, která žádá Národní radu Slovenské republiky, aby Slovensko dosáhlo uhlíkové neutrality do roku 2040 a také aby Rada podpořila zpřísnění klimatických cílů, které navrhuje Evropská unie. Celý text petice a možnost podpisu najdete na peticie.com/za_klimu, více informací pak na klimatapotrebuje.sk.
 • Petice za záchranu bučin odevzdána. Organizace Greenpeace předala Ministerstvu životního prostředí petici za záchranu bučin v Krušných horách, kterou podepsalo více než 10 000 občanů. Ti požadují bezzásahovou ochranu celého území od Horního Jiřetína k národní přírodní rezervaci Jezerka. Petice vyzývá Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo životního prostředí k neprodlenému zastavení intenzivního kácení květnatých bučin zařazených do seznamu nejcennější evropské přírody Natura 2000. K lepší ochraně tohoto území nabádá české úřady i výzva vědců, pod kterou se podepsalo několik předních českých přírodovědců a dvě odborné vědecké organizace. Více na greenpeace.org.
 • STOP kanálu Dunaj—Odra—Labe. Podepište petici spolku Arnika proti výstavbě kanálu Dunaj—Odra—Labe, která po vládě požaduje: zastavit přípravu realizace kanálu, přesměrovat finanční prostředky na záměry směřující k ozdravení krajiny a její schopnosti zadržovat vodu a zahájit kroky vedoucí ke zrušení územní ochrany koridoru Dunaj—Odra—Labe v územně plánovací dokumentaci. Bohužel již nyní do projektu kanálu, jehož územní ochrana rdousí rozvoj obcí, plynou miliony korun. Podepisujte na org/stop-dol.

Připravila Simona Horká. Tipy pište na simona.horka@hnutiduha.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 2/2024 vychází v 2. polovině dubna.