Pojďme dělat nízkoemisní tábory!

21. února 2022 /
foto: Milan Smrž (vše)
Když do našeho tábora dorazí na třítýdenní pobyt mladí táborníci, vyzvu je, aby každý z nich řekl jedno slovo, které ho právě napadne. Někteří se zastydí a zašeptají „ahoj“, ale většina těch, co zde není poprvé, řekne „konečně“ nebo „doma“. Život pod týpí baví desítky malých i velkých táborníků. Znamená pro nás bezprostřední kontakt s okolní přírodou i vnímání provázanosti biologických cyklů. Nechceme se v této pavučině života cítit jako cizorodý prvek. Proto jsme zvolili takovou formu táborů, abychom přírodě škodili co nejméně. A hledáme následovníky.

Dlouhá desetiletí, vlastně celý život pořádám letní i zimní tábory pro děti a mládež. Ani si nevzpomínám, že bych kdy léto trávil jinak. V některých letech jsem pořádal i tři třítýdenní tábory za léto. S jedním turnusem jsem odjel do Prahy a příští den ráno jsem se s novými účastníky zase vrátil na tábořiště. Jak čas běžel, rozšířil jsem program i na týdenní pobyty rodičů s malými dětmi. Většina dospělých, kteří na tyto tábory jezdí se svými dětmi, s námi jezdívali již jako děti a mládež. 

Na konci léta pak na našem táboře organizujeme s INEXEM (nezisková organizace zabývající se dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním, pozn. red.) dva mezinárodní workcampy, první je rodinný na týden a druhý dvoutýdenní pro mládež. Jejich náplní je sekání luk v okolí pro CHKO Český les, práce na tábořišti a na konci balení tábořiště.

Bez špekáčků

Již více jak třicet let jsou naše tábory vegetariánské, to ale neznamená, že by se jich účastnili jenom vegetariáni či děti z vegetariánských rodin. Pravděpodobně ale ti opravdoví vegetariáni oceňují, že se jim nikdo neposmívá ani je neostrakizuje, což by se jim možná na jiných táborech mohlo dít, když by odmítali maso.

Proč vegetariánská výživa? Jezení masa, především v každodenní míře, není nic zdravého, ani pro Zemi ani pro strávníka. Existuje dost studií, které to potvrzují. Maso má vysoký index s jeho produkcí spojených skleníkových plynů — oxidu uhličitého i mimořádně skleníkově účinného metanu. Vegetariáni mají obvykle nižší index tělesné hmotnosti, nižší sérové ​​hladiny celkového cholesterolu a LD cholesterolu, sníženou míru úmrtí na ischemickou srdeční chorobu a nižší výskyt hypertenze, mrtvice, diabetu 2. typu i některých druhů rakoviny v porovnání s nevegetariány. 

Vegetariánská strava má na táboře ale ještě další výhodu. Maso a výrobky z něho mají v přírodních podmínkách, kde není lednice, jenom sklep s teplotou okolo dvanácti až třinácti stupňů Celsia, krátkou trvanlivost. Rychle se mohou kazit a stát se zdrojem nebezpečných otrav a onemocnění. Proto by to znamenalo jezdit prakticky každý den padesát kilometrů na nákup do Tachova, tedy projezdit více kilometrů a nemít dopoledne auto pravidelně k dispozici, například pro případ náhlé potřeby převozu na ošetření.

Na nákupy co nejméně

Snažíme se tábory dělat ekologicky, což znamená, že chceme mít co nejmenší ekologickou stopu a neplýtváme jídlem ani jinými surovinami. Jsme přesvědčeni, že praxe je nejlepší výchovou. Když si děti pochutnávají na plackách pečených na šamotových deskách a se zelným salátem s balkánem nebo na sójové číně se zeleninou, myslím, že si na maso ani nevzpomenou. O slavnostních chvílích s borůvkovými nebo rybízovými koláči či pizzou z pece ani nemluvě.

Na tábory s dětmi jezdíme vlakem, a protože stanice je dost vzdálená, na další cestu používáme autobus regionální dopravní firmy. Základní nákup uskutečníme před táborem nákladním automobilem, kdy nakoupíme velká balení trvanlivých potravin. S ohledem na sklepní skladovací prostory s uzavřenými bednami a krabicemi nám základní potraviny vydrží asi na polovinu celého pobytu. Kupujeme veliká balení oleje, těstovin, rýže a mouky, čímž šetříme obaly a nakupujeme levněji. Organizujeme jídelníček tak, abychom mohli jezdit na nákupy co nejméně. 

Odpady důsledně recyklujeme a žádnou zhůvěřilost zvanou odpadní jáma nemáme. Organický odpad kompostujeme a kompost dáváme na záhony. Třídíme sklo, tvrdé plasty a kov. Sklo a plasty odvážíme do sběrných nádob a kovy do sběrného dvora v Tachově. Obaly, především jsou-li znečištěny od jídla, spalujeme v malých množstvích na vnějším ohni.

nízkoemisní tábory

Pěstování i fotovoltaika

I když tábor leží v poměrně chladném údolí v nadmořské výšce okolo 640 metrů nad mořem a neskýtá optimální podmínky pro pěstování plodin, máme v prostoru tábora několik záhonů, na kterých pěstujeme cibuli ze sazečky, různé druhy salátů, ředkvičky, kopr a ve fóliovníku rajčata a okurky. Saláty a cibulky používáme nejméně dva měsíce jako čerstvý přídavek ke kupované zelenině. Ze zasazeného rybízu upečeme několik koláčů. Záhony osazujeme v květnu, během jarních víkendů, kdy tábořiště navštěvujeme.

Na vaření na otevřeném ohni a topení v pecích či týpí zásadně používáme spadané dřevo (větve i vyvrácené, na zemi ležící stromy), a proto v tomto případě počítáme s nulovou emisní stopou.

Na táboře máme fotovoltaiku, kterou používáme na nabíjení elektrických nástrojů a telefonů. Během letního tábora jsme spotřebovali celkem patnáct kilowatthodin elektrické energie.

V tabulce výše jsou uvedeny emisní příspěvky za celý pobyt třiceti účastníků po dobu trvání tábora 1. do 23. července 2021. Hodnoty jsou zaokrouhleny na celé kilogramy CO2.

Tabulka emisních příspěvků

položka počítáno na let spotřebované množství  jednotkové emise CO2 celkem 

CO2 /kg/

FV elektřina  15 kWh 55 g/kWh    1
vyhozené oblečení a textil 1   12 kg 25 kg/kg  300
benzín do sekačky a křovinořezu 1  15 l 2,4 kg/l   36
cesty autem na nákup a k lékaři 1 500 km 120 g/km   60 
železné kovy (recyklace) 1   7 kg 1,85-1,5kg/kg    3
bavlněné látky na nová týpí 4  50 kg  14,5 kg/kg  181
bavlněné látky na slamníky 10  45 kg 14,5 kg/kg   65
jídlo 1 65 kg/den 1495
2 cesty vlakem (Praha-Planá u M.L.) 1 340 km 40 g/km/os.  408
2 cesty autobusem (Planá–Stoupa) 1  90 km 0,8 kg/km   72
2 cesty nákladním automobilem (Praha—Stoupa) 1 720 km 180 g/km  130
cement na opravu pece a zídek 1  25 kg 0,9 kg/kg   23
vápno na opravu pece a zídek 1  25 kg 0,2 kg/kg   13
fermež 1   5 l 2,5 kg/l   13
sklo  1  10 kg 0,78 kg/kg    8
PET 1   2 kg 6 kg/kg   12
papír kancel. 1   1 kg 1 kg/kg    1
svíčky 1   2 kg 2 kg/kg    2
CELKEM 2823

Pro určení emisních stop jsem použil hodnoty uvedené v databázích na webové stránce CO2list.org a pro potraviny jsme použili průměru z databází na foodemissions.com/Calculator a ourworldindata.org/carbon-footprint-food-methane. Cesty nákladního automobilu a autobusu jsou počítány i zpět, protože zpět (částečně) jely prázdné.

Emisní stopa letního tábora činí 2823 kilogramů CO2 za 23 dní a 35 účastníků, tedy 80,6 kg na jednoho účastníka. Při hypotetickém přepočtu na jeden rok se tedy jedná o 1,27 tuny CO2 na hlavu a rok, tedy (365/23) *80,6, což představuje necelou desetinu současných českých emisí na hlavu a rok.

Hvězdné nebe nad hlavou

Bylo by málo, kdybychom se na táboře soustředili jenom na výpočet klimatické stopy. Je přece tolik dalších fascinujících věcí… A tak s dětmi ležíme v noční trávě a vyprávíme o vzniku vesmíru, jak miliardy galaxií s miliardami hvězd vznikly z nepředstavitelně malého bodu; že naše těla jsou vlastně z prachu hvězd a jak to bude asi vypadat, až tady nikdo z nás už nebude a Slunce bude stále zvyšovat svou intenzitu, až nakonec vybuchne. Povídáme jim o tom, že každý kousek vesmíru je vlastně jeho středem, neboť vesmír expanduje na všechny strany. V lese jim dáváme nahlédnout do komplikované provázanosti lesního biotopu, mluvíme o tom, jak stromy vyživují své vlastní potomky, a když mají dost, tak poskytují přebytky dalším malým stromečkům v okolí; a jak spolu celý les komunikuje pomocí spleti jemného podhoubí.

 V minulém létě jsme poprvé realizovali program Open Space, kdy si účastníci sami volí diskusní témata. Z nich se pak vyberou ta, o něž je největší zájem, a těch se pak mohou podle zájmu účastnit.

A co teprve noční tanec s bubny, divoké hry na hřišti či několikahodinový slepý had…

Jsme přesvědčeni, že praktická, názorná a snadno objasnitelná výchova je tím nejlepším modelem výuky i vkladem do budoucnosti. Rádi bychom proto chtěli podnítit větší zájem o ekologický způsob táboření, ale i obecně o snižování ekologické stopy a vyhlásit celostátní soutěž o tábory s nízkou ekologickou stopou. Přidáte se?

Autor je předsedou spolku Eurosolar. Kontakt: milan.smrz@eurosolar.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.