Potentní lidstvo nad propastí

25. října 2022 /
foto: PxHere.com
Dost možná jedno z nejdůležitějších děl dvacátých let 21. století. I tak je titulována kniha Nad propastí: Existenční riziko a budoucnost lidstva australského filosofa Tobyho Orda. Ten je přesvědčen, že lidstvo má před sebou úžasnou budoucnost, musí se jí ale dožít. Název Nad propastí odráží Ordovo přesvědčení, že žijeme v možná nejdůležitějším období lidských dějin, v čase, kdy se rozhodne, zda v budoucnu naplníme svůj potenciál, nebo budeme kvůli takzvaným existenčním rizikům zničeni.

Toby Ord aktuálně působí v oxfordském Ústavu pro budoucnost lidstva, dříve pracoval jako poradce Světové zdravotnické organizace či britského premiéra. Proslavil se zejména jako zakladatel organizace Giving What We Can, která je součástí hnutí efektivního altruismu (viz 7.G 1/2022). Její členové věnují minimálně deset procent svého příjmu na charity — v souladu s tím Ord charitám věnuje i veškerý výtěžek z prodeje své knihy Nad propastí.

Moc vs. moudrost

Kniha je neuvěřitelně komplexní publikací: hlavní text doplňuje rozsáhlý poznámkový aparát, internetové odkazy na zahraniční i české weby, přílohy vysvětlující do hloubky vybrané naťuknuté kauzy či problémy, veškerá bibliografie, doporučená četba a rejstřík. Nejedná se tedy o žádnou populární literaturu, ačkoli tak některé její části mohou působit.

Text samotný je rozdělený na úvodní informace, výčet rizik a polemizování nad dalším směřováním lidstva. Nejprve autor popisuje, co to jsou vlastně existenční rizika a proč bychom se o ně měli zajímat. Píše, že se kniha snaží zmenšovat rozdíl mezi naší moudrostí a mocí, protože v sázce je podle něj mnohé — celá naše budoucnost. Vysvětluje také velmi optimistický charakter knihy nebo tvrzení, že lidstvo bere jako šestnáctiletého adolescenta.

Druhá část je již mnohem konkrétnější, věnuje se přímo existenčním rizikům — od asteroidů a hvězdných erupcí přes změnu klimatu a jaderné zbraně k umělé inteligenci a pandemiím. Vše doplňuje velké množství studií a také přesné vyčíslení — Ord působí daleko více jako matematik než filosof.

Ve třetí a poslední části se ale ke své profesi trochu vrací a uvažuje nad vztahem jednotlivých rizik, nad způsoby, jak se máme zabezpečit, a vykresluje náš potenciál a význam pro celý vesmír. Dozvíme se například, že lidstvo během tohoto století postihne existenční katastrofa s pravděpodobností 1 : 6 nebo že se každý z nás může do boje za zachování lidského potenciálu zapojit svou prací či financemi.

Menu pro optimistu

Za nejzajímavější části knihy považuji pasáže o pandemiích a válkách. Autor totiž knihu vydal v březnu 2020, tedy ještě před rozšířením covidu-19 i před vypuknutím války v Ukrajině. Ačkoli za existenční riziko označuje uměle vytvořenou pandemii a válku největších mocností, obě události nám mohou posloužit pro představu, nakolik (ne)reálné jsou jeho odhady pravděpodobností. Možnost, že by vypukla válka mezi mocnostmi, například Ruskem a USA, považoval za velmi nereálnou, přesto nad námi její hrozba v posledních měsících visí.

Nejen proto mě četná Ordova tvrzení svou neuchopitelností často přiváděla k šílenství. Fůra přesných matematických vyjádření a poznámek pod čarou mě pokaždé velmi rychle vyčerpala, přesto četby Nad propastí nelituji. Pokud jste ke schopnostem lidstva a jeho potenciálu skeptičtí, budete asi čelit něčemu podobnému; jestli jste nebo chcete být optimisty, kniha vám k tomu poskytne větší než malé množství argumentů a důvodů.

Ráda bych ještě vyzdvihla zpracování knížky nakladatelstvím Argo: je nejen pěkná na pohled, ale navzdory zmíněné informační tonáži také přehledná a snadno se v ní zorientujete. Obsahově musím ocenit části o klimatických změnách, ačkoli mě autorův závěr překvapil — je přesvědčen, že klimatický rozvrat potenciál lidstva spíše neohrozí. Jeho vysvětlení je podle mě pro environmentální debatu důležité, podobně jako kritika komunikace Mezivládního panelu pro změnu klimatu.

Na konci úvodu Ord píše: „Náš potenciál je nezměrný. Máme toho tolik, co stojí za to ochraňovat.“ Budu jen doufat, že má pravdu.

Toby Ord: Nad propastí: Existenční rizika a budoucnost lidstva. Argo, 2022, 480 stran.

Autorka studuje na Fakultě sociálních studií a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Kontakt: kajakupkova@seznam.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.