Sedmá generace

Projekt Rozmanitost

Projekt se zkratkou Rozmanitost a celým názvem Environmentální vzdělávání a biologická rozmanitost v přihraniční oblasti byl podpořen od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 programem INTERREG – Rakousko-Česká republika a Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Stručný popis projektu

Předmětem projektu jsou aktivity v oblasti zvyšování ekologického povědomí, které posilují spolupráci zapojených regionů v České republice a Rakousku. Rakouský partner Arche Noah potvrzuje nedostatek informací o environmentálních projektech, které probíhají na jihu ČR. I přes blízkost regionů s Dolním Rakouskem je informovanost o aktivitách v environmentálních otázkách v jednotlivých regionech prakticky nulová.
Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby nejenom posílily vzájemné povědomí o environmentální činnosti v dotčených regionech, ale aby především podpořily vzájemnou spolupráci obou regionů. Toho chce projekt dosáhnout především:
1) uveřejněním tematických článků v CZ periodiku Sedmá generace, jehož redakce sídlí v Brně + online
2) prostřednictvím 2 exkurzí v Rakousku a České republice pro veřejnost
3) prostřednictvím magazínu – distribuce zdarma, newsletteru a webových stránek partnera www.arche-noah.at
4) dvěma projektovými setkáními žadatele a partnera v Brně a ve Vídni
Projekt nepředpokládá zvýšený příjem, naopak – distribuce časopisu Sedmá generace bude posílena na 100 míst v regionech, kde bude k dispozici zdarma. Kdokoli se také dostane k výstupům projektu na webových stránkách.

 

Není jablko jako jablko. Foto: Simona Horká.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel zapojených regionů na obou stranách (Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Vídeň, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina) a tím posílit zájem a aktivní zapojení obyvatel regionů o dění v oblasti ochrany životního prostředí, kteří se budou pravidelně účastnit environmentálních akcí v regionech.
Cílovou skupinou je širší veřejnost z řad zapojených regionů. Na české straně čtenáři časopisu Sedmá generace, kde budou zveřejňovány články o aktivitách rakouského partnera, ale také návštěvníci webu www.sedmagenerace.cz, kde budou články taktéž zveřejňovány. Na rakouské straně půjde o čtenáře spolku Arche Noah, kterým je doručován magazín, návštěvníci webu www.arche-noah.at a odběratelé newsletteru.

Výstupy projektu

5x vydání časopisu Sedmá generace se 4 stránkami o dění v Rakousku (posílení informovanosti v oblasti životního prostředí – konkrétně rozmanitosti plodin – prostřednictvím vydávání periodika Sedmá generace
– posílení nákladu časopisu Sedmá generace na 100 dalších distribučních míst v Jihomoravském, Jihočeském kraji
– odhadovaný dopad: 5500-6000 obyvatel Jihomoravského a Jihočeského kraje a kraje Vysočina, především čtenářů časopisu Sedmá generace, vč. uživatelů internetu.
5x vydání informací o aktivitách v regionech na české straně formou magazínu partnera Arche Noah (16 tisíc čtenářů), newsletteru (18 tisíc odběratelů) a webových stránek.
2x projektové setkání pro celkem 8 účastníků projektu (Brno, Vídeň)
2x exkurze (jedno z navštívených míst zahrady Schiltern, v Jihomoravském kraji – Olešnice na Kunštátsku) – celkem 50 lidí z řad veřejnosti z regionů (exkurze AT – 15 AT účastníků, 15 CZ účastníků, exkurze CZ 10+10)

Sedmá generace 1/2024 vychází v 2. polovině února.