Naslouchání zákonu Přírody

25. října 2022 /
foto: Tomáš Hrůza. Příprava na rituál Irokézského díkůvzdání. Z letošního semináře Chvála Zadní země spolku Pilgrim v Českém Švýcarsku. 
Oren R. Lyons je příslušníkem indiánských kmenů Onondagů a Seneků v rámci Konfederace Haudenosaunee neboli Irokézské ligy šesti národů. Je strážcem víry Želvího klanu Onondagů a Seneků a členem Rady náčelníků Irokézské konfederace. Jako strážce víry je pověřen udržováním zvyků, tradic, hodnot a historie Želvího klanu a dodržováním Velkého zákona míru Irokézů. Zároveň zastupuje poselství tohoto lidu Světovému společenství ve všech aspektech, které národ Onondagů a Seneků považuje za nezbytné.

Jako aktivista za domorodou a environmentální spravedlnost spolupracuje s komunitami po celém světě. Více než čtyřicet let se aktivně zabývá mezinárodními otázkami práv a suverenity domorodých obyvatel na půdě OSN a na dalších mezinárodních fórech. Je hlavní postavou Tradičního kruhu indiánských starších, rady tradičních řadových vůdců severoamerických indiánských národů.

Lyons je emeritním profesorem amerických studií na Státní univerzitě státu New York v Buffalu, vydavatelem národního indiánského časopisu Daybreak a spolu s Johnem Mohawkem editorem knihy Exiled in the Land of the Free: Democracy, Indian Nations, and the U.S. Constitution (1992). Celý život byl také vynikajícím hráčem lakrosu a v šedesátých letech působil v New Yorku jako komerční výtvarník. Je členem správní rady organizace Bioneers a byl předsedou správní rady společnosti Plantagon International AB, která do roku 2019 působila jako lídr v oblasti městského zemědělství, v budování takzvaných vertikálních farem.

Tento autorův esej vyšel v roce 2013 pod názvem Listening to Natural Law v antologii Spiritual Ecology / THE CRY of the EARTH (ed. Lewellyn Vaughan-Lee). Přeložil Jiří Zemánek.

NEYAWENHA SKANNOH. To znamená: „Děkuji vám, že jste v pořádku.“ Tento pozdrav sám o sobě vypovídá o tom, jak indiáni přemýšlejí a jak jejich společenství fungují.

To, co se děje s vámi a se zemí, se děje i s námi, takže máme společné zájmy. Musíme se nějak pokusit přesvědčit lidi, kteří jsou u moci, aby změnili směr, kterým se ubírají. Potřebujeme se vydat zodpovědnějším směrem a začít se zabývat realitou budoucnosti, abychom zajistili budoucnost pro děti a celý národ. To je to, o co nám jde. Bylo by to prospěšné jak pro nás, tak i pro vás.

V obavách a problémech, jimž jako obyčejní lidé, jako lidské bytosti a jako druh čelíme, se musíme spojit a dělat věci, jako jsou ty, které děláme nyní — setkávat se, sdílet, učit se. Vše záleží na vůli, na tom, co je ve vašem srdci. My indiáni jsme přežili až do této doby, protože máme silnou vůli. Nesouhlasíme s tím, že bychom měli být asimilováni. Nesouhlasíme s tím, že bychom se měli vzdát svého způsobu života. A stejná vůle by měla být i ve vašem srdci — že nesouhlasíte s tím, aby neexistovala žádná budoucnost.

Osobně si nemyslím, že v této situaci, v níž se právě nacházíme, jsme dosáhli bodu, odkud už není návratu, ale blížíme se k němu. Čím víc jste od tohoto bodu vzdáleni, tím víc máte možností. Ale jak se každým dnem k němu přibližujeme, víc a víc ztrácíme možnost volby. Až dospějeme do stadia, kdy už žádnou možnost volby mít nebudeme. Už žádné další možnosti nebudou. Jakmile tato chvíle nastane, lidé budou naříkat a dělat povyk. Ale náčelník Shenandoah mi řekl: „Nevím, v čem je ten velký problém. Stejně už je pozdě.“ Zeptal jsem se: „Strýčku, co tím myslíš?“ Odpověděl: „Napáchali spoustu škod. Budou trpět.“ Trochu jednoduchý postřeh, ale hodně pravdivý. Bylo způsobeno mnoho škod a lidé budou trpět, ale strýček tehdy nevyslovil myšlenku, která nám byla řečena už dávno v proroctvích, že dojde k degradaci země. Bylo nám řečeno, že rozsah degradace země se dá poznat podle toho, že budou existovat dva velmi důležité systémy, které nás budou varovat.

Jedním z nich je zrychlení větrů. Říká se, že by se větry zrychlovaly a zrychlovaly. Když vidíte, že zrychlení větrů roste, pak se nacházíte v nebezpečné době. Proroctví praví, že další způsob, jak poznat, zda je země v rozkladu, je sledovat, jak se lidé chovají ke svým dětem; říkají, že bude velmi důležité všímat si, jak se ke svým dětem vztahují. Z toho se dozvíte, jak je země poškozená. Když si dnes otevřete noviny, mluví se tam o vykořisťovatelském sexu a dětech, o dětech bez domova, které můžete počítat na miliony. To je pro nás závažný ukazatel degradace. A společnosti je to jedno.

Oren Lyons na Světové konferenci původních obyvatel v roce 2014, foto: Jared King, Wikimedia CC.

Všechno začíná doma

Oren R. Lyons je příslušníkem indiánských kmenů Onondagů a Seneků v rámci Konfederace Haudenosaunee neboli Irokézské ligy šesti národů. Je strážcem víry Želvího klanu Onondagů a Seneků a členem Rady náčelníků Irokézské konfederace. Jako strážce víry je pověřen udržováním zvyků, tradic, hodnot a historie Želvího klanu a dodržováním Velkého zákona míru Irokézů. Zároveň zastupuje poselství tohoto lidu Světovému společenství ve všech aspektech, které národ Onondagů a Seneků považuje za nezbytné.

Proto musíme tyto ukazatele brát vážně a začít se organizovat a dělat to nejlepší, čeho jsme schopni. Musíme se dát dohromady a poskytovat si navzájem morální podporu, abychom se mohli vrátit domů a začít znovu, protože všechno začíná doma. Začíná to právě u vás. Začíná to u vás a pak u vaší rodiny. A potom to jde z vaší rodiny ven a tímto způsobem se to dělá, tak je to potřeba dělat. Je to zezdola. Vrátíte se zpět a začnete informovat a budete trochu víc vzrušení a trochu přísnější ve svých postojích a začnete trvat na tom, aby vás lidé slyšeli, aby vám naslouchali. Vzdělávání je důležité a to, jakým způsobem dokážete lidi poučit o tom, co potřebujeme, je zásadně důležité.

Duchovní stránka světa přírody je absolutní. Zákony jsou absolutní. Naše pokyny — a mluvím o všech lidských bytostech — spočívají v tom, abychom spolu vycházeli. Pochopte, co jsou tyto zákony. Vycházejte se zákony, podporujte je a spolupracujte s nimi. Kdysi dávno nám bylo řečeno, že když tohle budeme dělat, bude život nekonečný. Bude prostě pokračovat dál a dál ve velkých cyklech regenerace, velkých mocných cyklech života, který se neustále obnovuje a obnovuje. 

Jestliže chcete do této regenerace zasahovat, pokud ji chcete přerušit, je to vaše volba, ale následky, které se vám vrátí, mohou být velmi vážné, protože opět: zákony jsou absolutní. V zákoně Přírody neexistuje habeas corpus (předvolání k soudu, pozn. překl.). Buď to uděláte, nebo ne. Pokud to neuděláte, zaplatíte. Je to zcela prosté. Musíme tedy naše vůdce přimět, aby se změnili, a pokud to neudělají, musíme si vychovat nové, lepší vůdce. Vychovejte si vlastní vůdce. Dostaňte je nahoru. Je vaší odpovědností vychovat si dobré vůdce. Dostaňte je tam, kde mohou být efektivní a změnit směr, kterým se věci ubírají. 

Vědět, jak sázet

Pocházím z Onondagy a z naší země si hlavně pamatuji to, jak všichni sázeli. Stál jsem jako chlapec za jedním z těch pluhů, který se zapřahal za koně. A v mém věku, když jsi narazil na kámen, přeletěl jsi přímo přes držadlo pluhu. Bylo těžké udržet pluh v rukou. To si pamatuji. Byla to těžká práce. Sázení a zemědělství je těžká práce. Musíte brzy vstávat. Musíte dělat mnoho věcí, ale je to skvělý trénink charakteru. Je to skvělý trénink pro dospělost a zodpovědnost, opravdu nejlepší trénink. Vrátit se k zemědělství je v dnešní době těžké, ale přijde doba, kdy jíst budou jen ti, kteří vědí, jak sázet.

Oren Lyons, foto: Wikimedia CC.

Tato doba už není daleko. Všechny tyto indiánské národy, které vybudovaly celé civilizace kolem jídla, kolem díkůvzdání a kolem duchovního zákona, se musejí vzchopit a připomenout si, jak je tohle důležité. Všechna společenství mluví o modlitbě. Jen tomu dnes neříkáme modlitba, ale děláme to pořád. Zpíváme písně, písně úsvitu, děláme ranní obřady, zpíváme písně jako poděkování za brzký příchod. Celé léto, celé jaro provádíme Díkůvzdání. Všechny naše obřady jsou díkůvzdáním. Děkujeme dvanáct měsíců v roce.

Na jaře, když míza protéká stromy, pořádáme obřady díkůvzdání. Za javor, hlavní ze stromů, vůdce všech stromů, vzdáváme díky. Děkujeme za všechny stromy. Díkůvzdání za výsadbu. Děkujeme za jahody, tyto první plody. Vzdáváme díky za včely, za obilí, za zelenou kukuřici. Děkujeme za úrodu. Společenství, proces, náčelníci, klanové matky, ti všichni jsou při tom. Jsou tu rodiny. Jak vzbudíte k něčemu úctu? Tím, že děkujete, tím, že toto děláte.

Být vděčný a užívat si života

Tohle musíme dělat. Musíme být vděční. To jsme si řekli. Byly nám řečeny dvě věci: k tomu, abyste byli vděční, jsou vaše obřady, obřady díkůvzdání. Vytvořili jsme kolem nich národy a vy to můžete udělat též. A je tu další věc, kterou proroci říkali: užívejte si života. To je pravidlo, zákon — užívej si života —, to se od tebe očekává. Vím, že můžeš udělat jen tolik, kolik zvládneš, a když to zvládneš, máš jít ven a užívat si života. Neber se tak vážně. Udělej to nejlepší, co umíš, ale dej se do toho. Takové je vaše i moje společenství: budu na dně a budu se trápit a tahat za nos, ale tím, že se setkávám s lidmi, že sedím a povídám si s nimi a poslouchám všechnu tu pozitivní energii a záměry třeba na Bioneers a na dalších setkáních, se ta energie ve mně obnovuje. Můžu jít domů a říct: hele, podívejte, je tam dobrá parta lidí, kteří se nám snaží pomoci. Řekněte našim lidem, ať zvednou ty své líné zadky a něco dělají. To je pravda. Lidé jsou dnes líní. Už nevědí, jak pracovat.

Tak to prostě je a to je to, co je potřeba udělat. Tvrdá práce zvládne cokoli. Dříve to bylo běžné, zvykové právo. Takže bych řekl, že v myšlenkách obnovy sebe sama a v myšlenkách nalezení míru v našem společenství byste svým vůdcům a všem ostatním měli říct, že světový mír nemůže nikdy nastat, dokud budete vést válku proti matce Zemi. Válčit proti matce Zemi znamená ničit a narušovat, zabíjet a otravovat. Když to budeme dělat, nebudeme mít mír. První mír přichází s vaší matkou, s matkou Zemí.

Dahnayto. (Nyní jsem skončil.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.