Re-set: politikou pro všechny za přívětivou společnost

28. dubna 2021 / ,
foto: Linh Do, Flickr
Sociální i ekologické problémy mají stejné kořeny, proto musíme hledat i jejich společná řešení. Příliš velká moc ekonomických elit nad naším každodenním životem či nastavení ekonomiky na maximální růst a bezbřehou konkurenci i za cenu ničení životního prostředí a lidských životů patří k hlavním příčinám klimatické krize i rostoucích sociálních nerovností. S novou organizací Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci chceme hledat společnou cestu, jak proměnit fungování společnosti směrem k větší udržitelnosti a spravedlnosti.

Dali jsme se dohromady už v polovině roku 2019, kdy jsme společně strávili víkend na evangelické faře v Novém městě na Moravě. Právě tam jsme společně s partou kamarádů a kamarádek, kteří mají dlouholeté zkušenosti z klimatického i sociálního hnutí, začali vymýšlet plány na vznik nové organizace. Od začátku jsme si dali za cíl popularizovat koncepty sociální, ekologické a demokratické ekonomiky, účinněji propojovat sociální a ekologická témata a zároveň fungovat jako organizace, která podporuje politiku sociálních hnutí a změnu, která vyrůstá zdola (anglicky grassroot).

Spravedlnost, bydlení, vzdělávání

Možná to zní abstraktně, a proto si pojďme říct, jak naše práce zatím vypadá. Oblasti naší činnosti lze rozdělit do tří hlavních tematických částí: klimatická spravedlnost, krize bydlení a neformální vzdělávání. Už v loňském roce jsme se zabývali spravedlivou transformací uhelných regionů. Spolupořádali jsme cyklojízdu po severních Čechách, kde jsme diskutovali s místními iniciativami a společně začali vytvářet plán proměny uhelných oblastí. Lidí žijících v okolí uhelných dolů a elektráren se totiž dlouhodobě nikdo neptá, jak si budoucnost regionu po uhlí představují oni.

Ve snaze dávat hlas lidem v uhelných regionech chceme pokračovat i letos. V únoru jsme zároveň začali připravovat kampaň Zastavme špinavé prachy, zaměřenou na finanční instituce (banky, pojišťovny či investiční fondy) a jejich roli v klimatické krizi. Chceme se tím zapojit do celosvětové kampaně za odklonění financí z uhelných, ropných a plynových projektů. Začneme tlakem na tři velké pojišťovny — Allianz, Generali a Kooperativu, které u nás stále pojišťují uhelné elektrárny a doly.

Spolu s našimi zahraničními partnery jsme začali pracovat na dvouletém mezinárodním projektu zaměřeném na neformální vzdělávání v oblasti nerůstové ekonomiky. Cílem je vytvořit síť pracovnic s mládeží a lektorek, jež pomohou vytvořit učební materiály pro vzdělávání o nerůstové ekonomice.

V oblasti bydlení jsme vytvořili pilotní projekt organizování nájemnic a nájemníků, inspirovaný úspěšně rostoucím nájemnickým hnutím v zahraničí. Hledáme možnosti posilování kolektivní moci lidí v nájemním bydlení v českém kontextu, učíme se metody komunitního organizování, které chceme předávat dál, a především hledáme cesty, jak zapojit běžné lidi do zápasu o zlepšení jejich každodennosti.

Nová dohoda pro Českou republiku

Leitmotivem výše zmíněných témat je přesvědčení, že skutečné společenské změny docílíme jen skrze důsledný tlak zdola. Věříme v sílu sociálních hnutí, ale víme také, že nestačí symbolické akce menších skupinek přesvědčených nadšenců. Proto chceme pomáhat předávat zkušenosti, které se v neformálních strukturách hnutí často rychle vytrácejí, a učit se společně způsoby, jak hnutí rozšiřovat. Proto zjišťujeme, co kolektivům a organizacím chybí, zprostředkováváme jim vzdělávání a dlouhodobě chceme vytvářet síť lidí, kteří budou schopni své zkušenost předávat dál. Jedním z příkladů je spolupráce se vzdělávacím centrem Ulex ve španělských Pyrenejích.

O propojení výše zmíněných projektů na ideové úrovni jsme se pokusili garancí nového programového dokumentu nazvaného Nová dohoda: program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, jehož inspiračním zdrojem jsou iniciativy jako Leap manifesto v Kanadě, Green New Deal ve Spojených státech nebo Green New Deal for Europe v Evropě.

V dokumentu hledáme možnosti společných řešení ekologických a sociálních problémů. Nastiňujeme možnosti, jak proměnit energetiku, zemědělství, bytovou či pracovní politiku, ale i třeba finanční systém v České republice tak, abychom všichni mohli žít důstojný a udržitelný život. Promýšlíme v něm také, jak se od obrany demokracie před hrozbou autoritářů posunout k jejímu oživení skrze zapojení lidí do rozhodování o politice. Nová dohoda vznikla díky společné práci více než stovky lidí z různých ekologických, sociálních i odborových organizací a finální výsledek budeme prezentovat v průběhu roku.

Pandemie způsobená nemocí COVID-19 nám ukázala, jak málo připravená je naše společnost na velké krize. Efektivním a spravedlivým řešením bránila neschopnost představit si jakoukoli pozitivní změnu, ale také nedostatek moci na straně těch, kteří si ji představit dokázali. Právě v takovém období je nutné hledat nové cesty, jak si představit nové společenské vize i jak budovat moc pro jejich prosazování. Jen tak můžeme vyjít z dalších krizí lépe. A že se jich na nás nevalí málo. Spolu s Re-setem chceme přiložit ruku k dílu.

Radek Kubala je výzkumník a kampaník v organizaci Re-set, Jakub Ort je komunitní organizátor. Kontakt: re-set.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.