WWF International a další mezinárodní ekologické nevládní organizace ignorují válku v Ukrajině

27. dubna 2022 /
„Apolitická“ pozice jen dokazuje impotenci.

Tento text píšu z bytu ve Lvově v západní Ukrajině. S rodinou jsme opustili své domovy v Kyjevě jen s tím, co jsme si mohli odnést. Netuším, kdy se budeme moci vrátit, a zda vůbec. Před dvěma dny jsme se s kolegy zapojili do vojenského výcviku územní obrany v základech taktiky, požární přípravy a první pomoci. Chci věřit, že tyto znalosti nebudou nikdy potřeba, ale ruské bomby jsou stále blíž a blíž.

Ruská invaze trvá už více než deset dní. Tragicky zemřely tisíce civilistů včetně dětí. Ještě více jich v budoucnu zemře. Miliony lidí se staly uprchlíky, nebo dokonce opustily zemi. Doba je mimořádná.

Bezprecedentní je skutečnost, že se na podporu Ukrajiny spojilo mnoho zemí. Jejich vlády začaly uvalovat tvrdé sankce a některé společnosti oznámily zastavení veškerých obchodních aktivit s Ruskem a Běloruskem.

Stranou nezůstalo ani ekologické hnutí. Ukrajinu podpořilo více než 125 evropských organizací a exilových komunit včetně těch ukrajinských a běloruských. Vyzvaly k zákazu dovozu dřeva z Ruska a Běloruska. Podobně více než 450 organizací vyzvalo k ukončení dovozu fosilních paliv z Ruska. Takové aktivity již přinášejí ovoce: některé společnosti a organizace včetně IKEA, Stora Enso, Metsä Group, jakož i mezinárodní systém certifikace dřeva PEFC již zastavily veškeré aktivity v Rusku a Bělorusku.

Některé mezinárodní nevládní organizace však válku v Ukrajině ignorují, například jedna z největších a nejuznávanějších ekologických nevládních organizací WWF International (Světový fond ochrany přírody). Její vedení sídlící ve Švýcarsku se od začátku ruské invaze k problému téměř nevyjadřovalo, i když mnoho národních kanceláří WWF v různých zemích vyjádřilo Ukrajině podporu.

Ve stručném veřejném prohlášení WWF International uvedla, že „humanitární krize v Ukrajině a v regionu se každým dnem stupňuje. Podporujeme naše kolegy, všechny postižené a všechny, kteří doufají v mírové urovnání.“

WWF International však nejenže nepodpořila výzvy občanské společnosti. Dokonce se pokusila cenzurovat národní úřady, které takové výzvy podporovaly.

WWF Ukrajina byla jednou z prvních organizací, které podepsaly petici za zákaz dovozu ruského a běloruského dřeva. Nicméně jen o pár dní později jsem obdržel dopis od mezinárodního vedení WWF (nebudu jmenovat od koho) s žádostí o odstranění podpisu WWF Ukrajina. V dopise stálo, že „podpora tohoto podpisu nebyla dohodnuta“. Podle mezinárodního vedení WWF „musíme jako mezinárodní ekologická organizace dodržovat pravidla, která nám umožní dlouhodobě vykonávat ekologickou práci po celém světě“.

Navzdory prohlášením o podpoře Ukrajině se některé další velké ekologické nevládní organizace, jako je Birdlife International, rozhodly zůstat „mimo politiku“, zatímco jiné, jako je The Nature Conservancy, mlčí.

IT personalistka a bloggerka Anastasija Jalanská, zabitá 4. března 2022 během pomáhání hladovějícím zvířatům ve městě Bucha poblíž Kyjiva. Foto: Kyiv Independent.

Člověk by si řekl, že postoj nevládních organizací, jako je WWF International, dává smysl — že válka je údajně pro životní prostředí irelevantní. Ale to je velmi povrchní pohled. Ruská invaze na Ukrajinu bude pro celý svět katastrofou. Pokud se ovšem nezastaví hned teď.

Na místní úrovni válka pravděpodobně povede k ekologickým katastrofám: zničení chráněných oblastí, rozsáhlým lesním požárům, které nebude mít kdo hasit, možným útokům na jaderné elektrárny a související infrastrukturu, emisím znečišťujících látek a tak dále. Desítky let ekologické práce mohou přijít vniveč doslova za jednu noc.

Plnohodnotná ekologická práce v Rusku pravděpodobně nebude po invazi možná. Úplná cenzura spolu se zákazem nezávislých médií a nevládních organizací znemožní jakýkoli pokus o zajištění „udržitelného“ využívání přírodních zdrojů.

Ruské boreální lesy, největší lesní oblast na planetě, trpí nelegální těžbou dřeva, což bylo opakovaně zdokumentováno. Zapojeni jsou i někteří nejbohatší Rusové. O nějaké nezávislé a bezpečné kontrole takové těžby nebude řeč. EU, Spojené království a USA patří mezi hlavní spotřebitele tohoto dřeva, takže pro spotřebitelské společnosti bude obrovský problém dodržet zákonné povinnosti pro nákup legální kulatiny. Klíčovými dovozci ruského dřeva jsou velcí mezinárodní energetičtí, papírenští a dřevozpracující giganti jako UPM, Engie, Mondi a International Paper. Budou se muset změnit, aby se přizpůsobili měnícímu geopolitickému prostředí.

Ale dopad války může být mnohem širší. Sankce proti Rusku způsobí velké změny ve světovém obchodu a dodavatelských řetězcích. Mohou způsobit stále aktivnější využívání přírodních zdrojů, například nárůst produkce ropy ve Spojených státech.

Nebo uveďme příklad ze zemědělství: Rusko a Ukrajina zajišťují 30 procent světového obchodu s pšenicí a ječmenem, 17 procent obchodu s kukuřicí a více než polovinu obchodu se slunečnicovým olejem, semeny a krmivy pro zvířata. Vývoz z Ukrajiny se ale zastavil kvůli zablokování hlavních černomořských obchodních cest. V důsledku sankcí může klesnout i export z Ruska. Kvůli tomu můžeme zaznamenat nárůst dodávek z jiných zemí, což může vést k dalším změnám půdy a dalšímu odlesňování, zejména v tropech.

Totéž bude fungovat pro další přírodní zdroje. Například klesající vývoz ruského a běloruského dřeva by mohl intenzifikovat těžbu v dalších zemích EU, Spojených státech nebo Kanadě.

Tady v Ukrajině jsme s kolegy strávili spoustu času prací na ochraně jedinečných karpatských lesů před nelegální a neudržitelnou těžbou. Tyto lesy jsou domovem vzácných živočichů a rostlin, například rysa. Ukrajina se nachází přímo v centru Karpat, takže osud těchto lesů ovlivní celý region.

Válka může mít další globální dopad — environmentální otázky ztratí svou prioritu. Vypadá to, že ruská invaze ovlivní životní prostředí na celém světě. Evropské nevládní organizace již vyjádřily obavu ohledně „chmurné oportunistické pozice jednotlivých lesnických odvětví, směřující k odstranění ochrany lesů a ke zvýšení těžby dřeva“.

Proto je důležité zastavit Rusko hned teď.

Mezinárodní ekologické organizace, zejména WWF, významně ovlivňují západní vlády a společnosti. Mohou ovlivnit certifikační systémy, jako je FSC (Forest Stewardship Council, WWF International je jejím členem) nebo MSC (Marine Stewardship Council). Mohou také ovlivnit mezinárodní firmy, které jsou často jejich partnery. Jejich intervence by mohla podpořit omezení exportu z Ruska, čímž by se ruská ekonomika stala příliš slabou na to, aby podporovala nepřátelské akce. Tlak musí přicházet odevšad.

„Apolitické“ postavení velkých mezinárodních nevládních organizací, jako je WWF, však jen dokazuje jejich impotenci, neschopnost rychle a efektivně reagovat na globální výzvy. Současná doba je pro všechny mimořádná. Potřebuje nouzovou reakci. Nic však zatím nenasvědčuje tomu, že WWF International je v tomto procesu lídrem.

Psáno 6. března 2022

Autor je lesním expertem UNCG. Text vyšel na webu UNCG zde. Přeložila Karolína Kupková.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 4/2024 vychází v 2. polovině srpna.