Anketa: Proč čtete Sedmou generaci?

17. prosince 2021 /
foto: Ester Dobiášová
Tentokrát jsme se při kulatém výročí Generace zeptali některých našich předplatitelů a předplatitelek „Proč čtete Sedmou generaci a co jí přejete do dalších let?“ Odpovědí se sešlo třináct, ale vzhledem ke šťastné sedmičce v názvu si to snad můžeme dovolit.

Eva Hauserová, editorka, spisovatelka, permakulturní designérka

Sedmá generace mi poskytuje velmi informativní a barvitý průřez ekologickým děním v Čechách a na Moravě a každé číslo mi přinese nové podněty k přemýšlení, případně k vlastním aktivitám. Líbí se mi, jak je styl jejích textů rozkročený od odborných až po aktivistické nebo humorné. Do dalších let Sedmé generaci přeju, aby si udržela svoji energii a průraznost a aby získávala stále víc čtenářů, a to nikoli lineární, ale exponenciální řadou! Což je docela reálné, jak tak pozoruju zostřování problémů se změnou klimatu, snižováním biodiverzity i s vyhrocováním rozporů mezi různými skupinami lidí. Každý takový pramen poznání jako Sedmá generace je nesmírně potřebný. Držím Sedmé generaci palce!

Ivana Štětinová, výkonná redaktorka časopisu Photosynthetica, Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR

Sedmá generace je jediný časopis, který už léta odebírám. Všechny články jsou zajímavé a dotýkají se důležitých témat, nebojí se i těch nepříjemných a poskytují většinou i jiný pohled než běžná média. 7.G je prostě nejlepší! 🙂

Přeji, ať vydržíte a pořád zachováváte stávající kvalitu. Také přeji co nejvíce čtenářů, tedy lidí, kteří si daná témata vpustí do své komfortní zóny.

Jiří Hlavenka, podnikatel a jihomoravský krajský radní (nestraník za piráty)

Sedmá generace je jedno z mála periodik, které čtu vždy celé. (Mono)tematické zaměření jednotlivých vydání je výtečné, protože dokáže uchopit dané téma v hloubce i šíři a posunout naše znalosti o kus dále. Chválím též kvalitní řemeslné provedení. Do budoucna vám přeji, aby nikdy nedošla ani témata, ani chuť ji dále tvořit!

Iva Suchá, lektorka environmentální výchovy, Chaloupky, o. p. s.

Sedmou generaci čtu zcela vášnivě už od začátku, kdy začala vycházet jako Poslední generace. Seriály jako Potulný sadař opatruju dodnes. Sedmá generace je vždycky o poznání napřed ve vnímání a pojmenování toho, co se děje. Hledám tam inspiraci pro osobní život i pro ekologickou výchovu. Na Chaloupkách nabízíme třeba program Lokální ekonomika inspirovaný skvělým ekonomickým seriálem Nadi Johanisové. V každém čísle najdu vždy jak něco nového, tak minimálně pohlazení po duši, že někdo tak pěkně pojmenuje něco, co vidím stejně. A Béďa Vypera, ten to jistí! (Zdravím Mojmíra.)

To, že šéfredaktor mého oblíbeného periodika odpromoval v kravatě z kontejneru, a ještě se s tím pochlubil v úvodníku, používám, kdykoli chci objasnit, že dumpster diving je úplně o něčem jiném než o lidech na okraji společnosti.

Sedmé generaci bych do dalších let přála, aby i nadále žila a přinášela onu Aktivní naději Joanny Macy a víru v Eisensteinovo Krásnější svět je možný.

foto: Markéta Jedličková

Hana Korvasová, ředitelka Lipky

Sedmou generaci čtu zejména proto, že z ní čerpám podklady pro studenty, kteří se připravují na učitelské povolání, a také pro učitele, kteří se účastní vzdělávacích akcí Lipky. Sedmá generace je vždy aktuální a důvěryhodná. Nelze než jí přát, aby taková byla i v budoucnosti a aby měla příležitost psát pozitivní informace o tom, že situace planety se zlepšuje a Země bude pro generace našich dětí a jejich dětí dobrým místem pro život.

Petr Jehlička, sociální a environmentální geograf, Etnologický ústav Akademie věd ČR

Hlavně proto, aby mi něco neuniklo. Za léta čtení 7.G jsem si ověřil, že její stránky nabízí skvělý amalgám informací o mezinárodních myšlenkách a trendech a domácích aktualit, jež jsou často výsledkem domestikace vnějších vlivů a jejich přizpůsobení českému kontextu. 7.G je v českém prostředí „tvůrcem agendy“, který přináší nové pohledy a témata, jež ostatní média často přebírají. Časopis přináší pohled na environmentální témata z hlediska společenskovědní kritiky, což má v inženýrsko-přírodovědecké české společnosti klíčový význam. Bez společenskovědní expertizy jsou environmentální problémy neřešitelné. Druhým důvodem, proč 7.G sleduji, je skutečnost, že je zároveň dobrým indikátorem vývoje environmentálního myšlení v Česku. V několika odborných článcích jsem k podpoře svých argumentů využil obsahovou analýzu nějakého tématu, jemuž se časopis dlouhodobě věnoval.

Do dalších let 7.G přeju vedle pokračující popularizace řešení problémů v podobě uvědomělého spotřebitelství i zvýšené odhodlání rozkrývat strukturální příčiny ekologické krize a nabízet možná řešení na „makroúrovni“. Dočasné mírné snížení ekologické stopy lidstva v důsledku pandemie naznačuje, jak ohromné změny jsou potřeba, aby došlo ke znatelnému zlepšení stavu ekosystémů.

Milan Znoj, politolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Rád čtu Sedmou generaci, protože je to hlas mladé generace, která se trápí věcmi, na něž většina kašle, i když ohrožují život na Zemi. Naše veřejná debata je zahlcena propagandou, manipulací a lidskou nesnášenlivostí, které roztáčejí kola bezohledné kapitalistické mašinérie: Green Deal je bruselský zločin, Gréta patří do blázince atd. Je dobře, že se tomu někdo snaží vzdorovat. Takže do dalších let přeji odvahu, vytrvalost a také úspěch, protože dobré věci mají být odměněny.

Aleš Máchal, ekopedagog, spoluorganizátor ceny Ekopublika a exředitel Lipky

Jsou dva časopisy, které jsou mi nejbližší — Veronica a Sedmá generace. S oběma mám spojený velký kus svého ochranářského i ekopedagogického života. Avšak v případě Sedmé generace je můj vztah ještě o něco niternější, neboť jsem měl tu čest být členem její redakční rady od samého začátku (tehdy ještě Poslední generace), kdy ji společně redigovali Kuba Patočka a Honza Beránek. 7.G čtu pořád s velikým zájmem, neboť byla, je a nepochybně i bude časopisem, ve kterém (jak jsem rád říkával svým studentům) najdete to, co se jinde nedozvíte. Po mnoho let mi byla 7.G také nenahraditelnou zdrojnicí jedinečných textů k seminárním pracím a k rozpravám ve výuce pedagogických i přírodovědných oborů až do doby, kdy mi ztráta sluchu znemožnila učit. V Lipce má však 7.G stále vysoký kredit a je využívána a doporučována při vzdělávacích akcích. Velice si vážím obdivuhodného úsilí celé redakce pod dlouholetým vedením Vítka Kouřila a všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, přeju nezdolný elán, dobré nápady a stále větší okruh čtenářů nejen z řad souvěrců, ale i politiků a úředníků, jimž by se mohla (ba měla) Sedmá generace stát vyhledávaným zdrojem informací a inspirací.

Koordinátorka 7.G na brněnských vánočních trzích, 2019, foto: Alena Konečná

Ľubica Trubíniová, sdružení Občan, demokracia a zodpovednosť

Musím sa s hanbou priznať, že zatiaľ Sedmou generaci viac nečítam ako čítam. L Patrí k tým mnou ceneným (a pre mňa vzácnym) čítaniam, ktoré si odkladám do dôchodku, lebo napriek všetkej snahe stále nemám toľko času na čítanie, koľko by som sama chcela… 7.G považujem za špičkové periodikum svojho druhu, ktoré prináša kvalitné informácie z rôznych dôležitých oblastí vývoja spoločnosti a našej planéty. Vždy sa z nej dozviem niečo nové a veľmi zaujímavé — či už ide o konkrétne fakty a udalosti, alebo ich širšie súvislosti či celkový kontext. Takže sa na čas, keď 7.G konečne začnem čítať pravidelne a poriadne si prečítam aj všetky doteraz odložené čísla, naozaj veľmi teším. J Do tej doby ju budem podporovať aspoň morálne a svojím predplatným. No a do ďalších rokov jej prajem predovšetkým čo najväčšie množstvo vnímavých (a riadnych) čitateliek a čitateľov. Redakcii zas veľa inšpirácie, hlboký vhľad, ale aj ľahké pero a radosť pri písaní i celkovo pri tvorbe 7.G.

Pavel Šaradín, politolog, Univerzita Palackého

Zajímá mne veřejné dění, politika, a to ve všech souvislostech. To je hlavní důvod, proč čtu Sedmou generaci. K těm dalším patří to, že má skvělou redakční politiku, objevuje nová témata a vyzdvihuje ta, která jsou pro společnost důležitá. Velmi se mi líbí, že koncepce časopisu má přesah do jiných oblastí a že příspěvky jsou často zasazeny do společenského kontextu. Z mého pohledu je to ideální časopis pro ty, kteří mají málo času a hledají platformu, které mohou věřit a kde se na jednom místě dozvědí vše, co se týká ekologie a společnosti. Do dalších let časopisu a sobě přeji, aby vycházel v papírové podobě. A abyste měli dostatek vnímavých i kritických čtenářů.

Stanislav Biler, sociolog a publicista

Čtu Sedmou generaci, protože pokrývá témata, která v ostatních médiích chybí, jako by snad vůbec neexistovala. A pokud už do nich proniknou, pak někde skrytě, v sekci zajímavostí či „náhlých“ přírodních pohrom. Dle zastoupených témat běžných médií to vypadá, že obýváme výhradně svět politiky, ekonomiky, průmyslu, koníčků či sportu a jen občas také kultury a zajímavostí ze světa přírody. A možná právě proto naše kultura skomírá a životní prostředí v úzkém i širokém smyslu kolabuje.

Sedmé generaci proto v zájmu nás všech přeju, aby se její témata stala mainstreamem, který hýbe společenským děním, aby pojmy jako environmentální nebo ekologický opustily svět alternativy a staly se definičním rámcem naší existence.

foto: Jana Kloučková Kudrnová

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu

Chcete-li se hlouběji zamyslet nad naší budoucností, bez článků ze Sedmé generace se prakticky neobejdete. K promýšlení potřebných nástrojů a opatření, které by řešily klimatickou krizi a naši společnost nasměrovaly k udržitelnosti, totiž potřebujete dostatečně široký přehled aktuálních znalostí, zkušeností, příkladů. A ten v Sedmé generaci najdete ve srozumitelné a čtivé podobě. Celých třicet let časopis sledoval nejen vývoj v ekologickém myšlení a ve společenské situaci, ale také trendy novinářské práce. Dospěl do moderní podoby, z níž na mě, jako pamětníka prvních výtisků, nejimpozantněji působí možnost vyhledávání ve webové verzi či poslechu podcastů. Přeji Sedmé generaci, aby ji mnohem víc četly všechny generace.

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA

Sedmá generace je skvělý zdroj informací o trendech v oblasti udržitelného života. Čtu ji proto, abych se udržela v základním obraze i v oblastech, které jinak moc nesleduji. Ukazuje mi taky vnitřní život ekologického hnutí, jak a o čem se v něm přemýšlí, co v něm kdo dělá. Do dalších minimálně třiceti let existence jí přeji, aby se stala časopisem, který zná každá druhá domácnost a který i nadále ukazuje, že jiný svět je možný.

Chcete-li si Sedmou generaci předplácet, možnosti najdete na sedmagenerace.cz/obchod.

Děkujeme za podporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 6/2023 vychází v 2. polovině prosince.