Netopiere nestratili svoje útočisko

foto: Roman Lehotský.
I keď sú pôvodní obyvatelia v stredobode pozornosti tohto čísla, nechceme zanevrieť ani na tých prisťahovaných, nemenej vzácnych. V Horných Ladcoch, malej obci na strednom Považí, našli svoj domov netopiere veľké a Mladí reportéri boli pri tom. Vyhnali pôvodní obyvatelia bytového domu prisťahovalcov, alebo žijú s netopiermi v symbióze?

Obyvatelia bytového domu v Horných Ladcoch zistili, že majú kopu nových susedov. Kolónia netopierov a iných chránených živočíchov sa usídlila v podkroví trojposchodovej bytovky. Z klasickej obnovy bytového domu sa stal ekoprojekt pod dohľadom zoológov a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Podľa vyhlásenia Daniely Palkechovej, environmentalistky vykonávajúcej manažment chránených živočíchov na stavbách, ide o naozajstný lietajúci poklad v každom zmysle slova: „Netopier veľký (Myotis myotis), ktorý bol počas obhliadky zaznamenaný, patrí v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, k druhom európskeho významu a spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 460 eur za jedinca, čo pri 325kusovej kolónii predstavuje 149 500 eur.“

Netopiere sú podľa Palkechovej dôležité i preto, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, a plnia tak nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Pre človeka však majú netopiere ešte iný praktický význam. Rodia iba raz v roku, majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku. Takéto živočíchy nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia, kde žijú (napríklad chemické znečistenie, narušenie potravinového reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia), a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí alebo zmeny počtu jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu — preto sa označujú ako bioindikátory. V trópoch a subtrópoch tiež slúžia ako opeľovače ovocných stromov.

Vzácny nález

Veľkosť kolónie netopierov obyvatelia zaregistrovali až v čase, kedy plánovali obnovu bytového domu. O tom, ako túto situáciu zvládli, nám poskytla niekoľko informácií predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov Ivana Mrvová: „Nebolo to priveľké prekvapenie. Vedeli sme, že na povale sú netopiere. Len sme nevedeli, aké sú vzácne, koľko ich je a ako ich výskyt ovplyvní rekonštrukciu bytovky. Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie rekonštrukcie bytovky je povinnou prílohou vyjadrenie ornitológov a zoológov k rekonštrukcii. Posudok nás naozaj prekvapil.“

V posudku sa píše, že v podkroví sa ukrýva najväčšia materská kolónia netopiera veľkého v umelom prostredí na Slovensku. Je to naozaj veľká vzácnosť a o netopierov sa začala zaujímať vedecká obec, Ministerstvo životného prostredia a tiež verejnosť.

Foto: Roman Lehotský.

To je na jednej strane síce pekné, no na druhej strane podmienkou bolo, že rekonštrukcia bude možná iba v prípade zabezpečenia opätovného úkrytu netopierov. Rekonštrukčná firma vybudovala úkryt v podkroví, ktorý je postavený z biomateriálov, s použitím bionáterov a tiež sú využité pôvodné závesné brvná a zabezpečený bezpečný vlet a výlet netopierov. Celá rekonštrukcia navyše prebehla počas obdobia, keď boli netopiere v zimovisku. Každý krok sa musel konzultovať so zoológmi. Nemilým prekvapením však bolo, že sa výrazne navýšil rozpočet (približne o dvadsať tisíc eur) a skrátil čas na rekonštrukciu. Obyvateľov bytového domu to však neodradilo.

Nech si u nás spokojne žijú

Vedeli o dotáciách a výzvach, ktoré boli síce v čase covidu pozastavené, ale v blízkej budúcnosti budú uskutočnené. Mohli by totiž uhradiť všetky výdavky spojené s výstavbou hniezdiska. Obyvateľov bytovky čakajú povinnosti i v budúcnosti. Ako nám povedala pani Mrvová, „ide o významnú kolóniu netopierov. Bude pravidelne sledovaná zoológmi, počítaná a monitorovaná, čiže si nemôžeme dovoliť žiadne prešľapy. Ale keďže hniezdisko je dobre zabezpečené, nepredpokladám, že by s tým bol problém. Netopiere na chodbe necítiť, nepočuť a vlastne nikoho nijak neobmedzujú. Nech si u nás spokojne žijú“.

V prípade podobnej situácie, v ktorej sa ocitli obyvatelia Horných Ladiec, treba kontaktovať oddelenie životného prostredia obecného úradu. Príklad hornoladčianskeho bytového domu je dobrým príkladom, ako podporiť súžitie živočíchov a ľudí.

Autorky študujú na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom. Kontakt: holbusova.hana@gmail.com. Pripravila: Adriána Henčeková. 

Pozn.: Článok vyhral 1. miesto v národnej súťaži Mladých reportérov v kategórii článok 11—14 rokov a tiež 1. miesto v rovnomernej kategórii na medzinárodnej úrovni. 

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11—25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275 tisíc reportérov zo 42 krajín z celého sveta.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.