Librarium

23. srpna 2018 /
Evoluce všeho – Co je to populismus? – Moudrost vlků – Zelené dějiny světa – Pravdivý život – Staré cesty v krajině středních Čech

Matt Ridley
Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět
Argo a Dokořán, červen 2018

Známý popularizátor vědy Matt Ridley dokáže sebevědomě, humorně a hlavně srozumitelně vysvětlit i velmi komplexní jevy. V záběru své nové knihy se přitom rozkročil opravdu široce. Fascinovanému čtenáři vysvětluje, jak se evoluční zákonitosti projevují ve vývoji vesmíru, morálky, technologií, peněz, mysli, politice, internetu… Zkrátka ve všem. Rozvoj těchto oblastí podle něj určovala evoluční nahodilost. Za vše dobré ve společnosti můžeme děkovat neplánovanému vývoji, zato zlo pramení ze záměrných lidských skutků. Milosrdná evoluce, smiluj se nad námi.

Jan-Werner Müller
Co je to populismus?
dybbuk, únor 2018

O populismu mluví kdekdo, mnohdy však bez porozumění, co vlastně znamená. Německý politolog Jan-Werner Müller na skromné ploše sto dvaceti stran shrnuje základní rysy tohoto fenoménu. Za jeho nejtypičtější znak považuje vytváření rozkolu mezi „lidem“ a „zkorumpovanými elitami“. Populisté pak sami sebe jmenují do role výlučných zástupců a obránců „lidu“. Autor však nezůstává jen u popisu, jak je v houšti politiků rozpoznáme. Zásadní jsou v dnešní době náměty, jak můžeme reagovat na nejčastější argumenty populistů a jednat s nimi.

Elli H. Radingerová
Moudrost vlků. Jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe
Mladá fronta, duben 2018

„Jedna z nejchytřejších a nejcitlivěji napsaných knih o přírodě. V příštím životě bych chtěl být vlkem,“ vyznal se známý píšící lesník Peter Wohlleben. Elli Radingerová, podobně jako Wohlleben, staví knihu na svých letitých zkušenostech. Kdysi opustila kariéru advokátky, aby se mohla naplno věnovat studiu a ochraně vlků v Německu a Yellowstonském národním parku. Skrze autorčiny mnohdy velmi osobní zážitky poznáváme vnitřní i společenský život vlků. Vyvstává před námi obraz zvířete oddaného své rodině, pečujícího, hravého i hluboce prožívajícího smutek.

Clive Ponting
Zelené dějiny světa. Životní prostředí a kolaps velkých civilizací
Karolinum, červen 2018

Zánik společnosti žijící na Velikonočním ostrově je známým odstrašujícím příkladem totálního vydrancování přírody. Nejedná se však o zcela ojedinělý případ, po spotřebování dostupných zdrojů se zhroutilo více společností. Britský autor historických děl Clive Ponting přistupuje v této knize k dějinám lidstva právě optikou našeho vztahu k životnímu prostředí a zdůrazňuje provázanost rozkvětu a pádů kultur s ne/udržitelným využíváním přírodního prostředí. Dotýká se jak konkrétních kauz, jako například vysychání Aralského jezera, tak velkých dějinných trendů.

Ruth Valeriová
Pravdivý život. Víra a ekologie ve věku konzumerismu
Triton, květen 2018

Další příspěvek propojující ochranu přírody s křesťanstvím bychom mohli nazvat praktickou environmentální teologií pro laiky. Valeriová nabádá (nejen) křesťany k hledání cesty, jak a proč v současném světě zodpovědně žít. Čerpá přitom z teologie, mnišské tradice i vlastních zkušeností matky, aktivistky, provozovatelky vepřína i fairtradového obchodu s klenoty. Formuluje vlastní „teologii nádechu a výdechu“ — pouze po hlubokém nadechnutí (symbolizujícím ústup ze světa, sebeomezení, zaměření na sebe a druhé) můžeme pořádně vydechnout a aktivně dávat.

Pavel Bolina, Tomáš Klimek a Václav Cílek
Staré cesty v krajině středních Čech
Academia, červenec 2018

Autorům se podařilo sestavit velmi obsáhlé, téměř sedmisetstránkové dílo vycházející z terénního výzkumu starých cest, které kdysi protínaly střední Čechy. Pečlivě dokumentují, kudy naši předci v pravěku a středověku putovali, jak cesty vedli, udržovali a odvodňovali. První část knihy zaujme spíše odborníky a laické nadšence, druhá může posloužit i jako průvodce konkrétními lokalitami. Všechny kapitoly doprovází více než sedm stovek starých i aktuálních map, fotografií či kreseb. Nevšední pohled na historii středočeské krajiny i kultury.

Zakoupíte-li si některou z knih na Kosmas.cz kliknutím přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 3/2024 vychází v 2. polovině června.