Librarium

21. října 2018 /

Karel Pacner
Osudové okamžiky Československa
Plus, květen 2018

1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989 a 1992. Zlomové roky československých dějin popisují stohy knih. Tato se od ostatních liší zejména svou čtivostí a přístupností. Známý publicista Karel Pacner toho dosahuje zvláště detailním a vtahujícím popisem událostí plným autentických dialogů. Vychází přitom ze studia dokumentů, nově otevřených archivů tajných služeb i svědectví zúčastněných. Přehlednosti napomáhá stručný popis hlavních událostí a klíčových osobností na konci kapitol. Čtenář/ka ocení i úvod shrnující situaci v Evropě před vznikem Československa.

kolektiv autorů
První republika 1918—1938
Extra Publishing a Zoner Press, srpen 2018

Výpravná encyklopedie — nebo spíše muzeum v knižní podobě — vás vtáhne do politických událostí i každodenního života první republiky. Více než texty zaujme téměř šedesát dobových artefaktů, věrně reprodukovaných v původní velikosti. Zachycují okamžiky jako Benešův telegram Masarykovi z Versailleské konference, první československý zákon napsaný Rašínem obyčejnou tužkou na papírovou kartičku nebo strohou mobilizační vyhlášku z roku 1938. Nechybí ani dobové volební plakáty, noviny či mapy. Významná část našich dějin se tak stává doslova hmatatelnou.

Zdeněk Ležák, Jakub Dušek
100 let Československa v komiksu
Edika, září 2018

Pokud se netoužíte pohroužit do objemných knih, a přesto si chcete osvěžit znalosti, mohlo by vás zaujmout toto netradiční shrnutí posledních sta let. Každou kapitolu uvozuje komiksový příběh o nejdůležitějších milnících daného desetiletí, následovaný stručným výkladem. Komiksy poskytují událostem barvitost a emocionální intenzitu, na poutavosti jim však ubírá, že v jejich hlavních rolích vystupují události samotné, ne osudy konkrétních lidí. Forma také občas sklouzává k černobílé interpretaci historie. Pro počáteční dějepisnou výpravu však poslouží dobře.

Zdeněk Mlynář
Mráz přichází z Kremlu
Zeď, srpen 2018, nové vydání

Pražské jaro a následná okupace jedinečným pohledem muže, který byl u toho. Zdeněk Mlynář, tehdejší tajemník ÚV KSČ a člen skupiny odvlečené v srpnu do Moskvy, podává o tomto bouřlivém období cenné svědectví. Přibližuje touhu po reformaci socialismu, důležitá jednání strany i charaktery přítomných. Knihu napsal deset let po okupaci, kdy pobýval po podepsání Charty 77 v rakouském exilu. V předmluvě z roku 1990 uvádí, že nejvýstižnější podtitul knihy by zněl: „Jak jsem se pokoušel dělat dějiny, jak to dopadlo a co si o tom myslím po dvaceti létech.“

Jacques Rupnik
Střední Evropa je jako pták s očima vzadu
Novela Bohemica, září 2018

Středoevropské státy jsou jako bájný pták nevyhnutelně letící dopředu, i když jeho pohled je stále upřen nazpět, do své minulosti. Aspoň tak nás vidí renomovaný historik a politolog Jacques Rupnik. Ve své knize esejů a rozhovorů sleduje českou cestu od vzestupu nacionalismu a vzniku samostatného státu, přes komunismus a následnou transformaci, až po současné otázky hýbající veřejností. V Rupnikových úvahách se nezapře odstup a nadhled člověka, který již desítky let žije v zahraničí, ale ani důkladný vhled do české společnosti, v níž vyrůstal.

Tony Judt
Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945
Prostor, říjen 2017

Mohli bychom vůbec porozumět vlastním dějinám bez znalosti evropského kontextu? Ten nám mistrně dodává historik Tony Judt ve své oceňované knize. Nenechte se odradit více než osmi sty stranami textu — komplexní dílo o poválečné Evropě by snad ani nemohlo být kratší. Judt píše s širokým rozhledem, a zároveň důkladným vhledem do lokálních souvislostí. Jak napsal Jiří Pehe v Právu, „pro českého čtenáře má kniha nemalou přidanou hodnotu v tom, že nás vyvádí daleko za obzor národních stereotypů a historických mýtů, jimiž je prodchnuto české dějepisectví.“

Zakoupíte-li si některou z knih na Kosmas.cz kliknutím přes web 7.G, podpoříte Sedmou generaci 5 % z ceny. Děkujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pravidla pro komentáře: Redakce Sedmé generace si vyhrazuje právo smazat příspěvek, který nemá nic společného s tématem, obsahuje vulgarismy, rasistické a xenofobní vyjadřování či jiné urážky ostatních, obsahuje spam a komerční reklamu nebo je jinak nevhodný. Porušení pravidel může mít pro uživatele za následek dočasné nebo trvalé znemožnění vkládání dalších komentářů.

Upozornění: Publikovat články nebo jejich části, jakož i zveřejňovat fotografie a kresby z časopisu Sedmá generace nebo z jeho internetových stránek je možné pouze se souhlasem redakce.

Sedmá generace 1/2024 vychází v 2. polovině února.